Ασσύληπτου κάλλους ελληνικά ψηφιδωτά

Ασσύληπτου κάλλους ελληνικά ψηφιδωτά

Σημαντική αρχαιολιγική ανακάλυψη έγινε σε αρχαία Ελληνική πόλη στην Τουρκία. Η ανακάλυψη έγινε στην ελληνιστική πόλη  Ζεύγμα, που βρίσκεται στην σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία΄. 

Share this post