Αρχιμ . Ιωακείμ: Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τελεσιουργείται το μυστήριον της ενότητας όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Αρχιμ . Ιωακείμ: Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τελεσιουργείται το μυστήριον της ενότητας όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

“Η εν Αγίω Πνεύματι κατοχύρωσις της αποκαλυπτικής αληθείας της Εκκλησίας διά των Οικουμενικών Συνόδων, αι οποίαι συνεκλήθησαν εν Κωνσταντινουπόλει, ή εις άλλας περιοχάς, εντός των κανονικών πάντοτε ορίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανέδειξε την Εκκλησίαν της Νέας Ρώμης θεματοφύλακα της Πίστεως και της Αληθείας. Και, εάν μεν η ανάγκη ακριβούς διατυπώσεως των δογμάτων και οριοθετήσεως της Ορθοδόξου διδασκαλίας έχη παρέλθει προ αιώνων, η Μητρόπολις της Ορθοδοξίας δεν δύναται να αποποιηθή του ιερού και επιτακτικού χρέους Της και της μείζονος ευθύνης Της, τούτο μεν διά την διατήρησιν της ενότητος της πίστεως εν τη Ορθδόξω Εκκλησία, τούτο δε διά την οικοδομήν της διαρραγείσης τοιαύτης μετά των ετεροδόξων Χριστιανών «εν τω συνδέσμω της ειρήνης και της αγάπης και εν τη γνώσει της αληθείας»” , τόνισε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιωάκειμ, Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 , ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου , μιλώντας  από του άμβωνος του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού στην Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου  Βαρθολομαίου, ο κ. Ιωακείμ επεσήμανε ” Η εν τιμή, ευθύνη και διακονία Πρωτόθρονος Εκκλησία των Ορθοδόξων, ήτις, πιστή εις την Αποστολικήν κλήσιν του Πρωτοκλήτου ιδρυτού Της, «εψηλάφησε σαρκωθέντα τον Μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεού» διά των Οικουμενικών Συνόδων˙ «ηκολούθησε βαδίζοντα τον πανταχού παρόντα» διά της Θεολογίας των Ιερών Πατέρων Της˙ «ήκουσε της φωνής του ποιήσαντος λόγω τα πάντα» διά των ησυχαστών Της˙ «εσαγήνευσε διά γλώττης τον κόσμον και περιήλθεν διά του κηρύγματος πάντα τα πέρατα» διά των Ιεραποστόλων Της˙ ήτις, διά της εκπεμπομένης εκ του τηλαυγούς Φαναρίου και εφαπλουμένης από άκρου εις άκρον της γης κενωτικής αγάπης αυτής, ορθοτομεί τον λόγον της Αληθείας, καλούσα ένα έκαστον εξ ημών ίνα εξέλθη της οικείας αυτού βουλήσεως και γνώμης, προς υπάντησιν του ηγαπημένου Νυμφίου, ίνα τελεσιουργηθή η συνάντησις Θεού και ανθρώπου και η θέωσις ολοκλήρου της ανθρωπότητος”. 

*Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της ομιλίας

Απόστολος Ανδρέας και Φανάρι by ARISTEIDIS VIKETOS

 

Share this post