Αρχιμ. Γρ. Φραγκάκη: Συμβολή εις το περί Χειροτονιών Εκκλησιαστικόν εν Ουκρανία Ζήτημα

Αρχιμ. Γρ. Φραγκάκη: Συμβολή εις το περί Χειροτονιών Εκκλησιαστικόν εν Ουκρανία Ζήτημα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με Σεπτό Γράμμα του, προλογίζει το βιβλίο , με τίτλο “Το Δίκαιον της Χάριτος εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία – Συμβολή εις το περί Χειροτονιών Εκκλησιαστικόν εν Ουκρανία Ζήτημα” του Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, μέχρι πρότινος Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Το βιβλίο ( εκδόσεις ΛΕΙΜΩΝ-Αθήνα)  είναι επεξεργασμένη μορφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής του Αρχιμ. Γρηγορίου στην Θεολογική Σχολή του του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αρχιμ. Γρηγόριος Φραγκάκης: Η θεραπεία του εν Ουκρανία εκκλησιαστικού ζητήματος υπό της Μ.Ε.Κ-Το ζήτημα των χειροτονιών – Αγγελιαφόρος (ageliaforos.com)

Σύντομα το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στην ρωσική και ουκρανική γλώσσα, με έξοδα του Κύπριου επιχειρηματία Χριστόδουλου Έλληνα, ο οποίος συνόδευσε στην Πόλη τον Μητροπολίτη Ταμασσού Ησαΐα και το περασμένο Σάββατο έγιναν δεκτοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Στην παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναφέραται ότι αυτό “δεν έχει σκοπό να κατακρίνη κανένα η μελέτη αυτή. Δεν έχει δικαίωμα ο γράφων να κρίνη. Μη γένοιτο! Είναι μια προσπάθεια καταγραφής, με πολλή αγάπη και αγωνία, των Ιστορικών δεδομένων και της μεγάλης φιλανθρωπίας της Εκκλησίας, ώστε να αναπαυθούν οι καλής προαιρέσεως συνειδήσεις των αδελφών, οι οποίοι, ως και ο γράφων, μεγαλώσαμε και ανατραφήκαμε με αρχές επηρεασμένες, ως επί το πλείστον, από το «γράμμα του Νόμου», ή καλλίτερα, από μια ημιμάθεια στην ερμηνεία των Κανόνων, ενώ η πράξι της Εκκλησίας έχει την δύναμι του Αγίου Πνεύματος, μακρυά από νομικίστικα στεγανά αλλά με το πνεύμα των πνευματοφόρων καρπών των Συνόδων”.   

Στο επίκεντρο της μελέτης του Αρχιμ. Γρηγορίου Φραγκάκη τίθεται το Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα υπό το πρίσμα του κύρους των χειροτονιών εκείνων των παρατάξεων που προήλθαν από το σχίσμα και εντάχθηκαν στην εκκλησιαστική κανονικότητα και κοινωνία.

Ο Αρχιμ. Γρηγόριος στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, Δεκέμβριος 2021

Περιεχόμενα

Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
Εισαγωγή
Ι. Βουλγαρικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα (1872-1945)
ΙΙ. Η περίπτωσι της αποκαταστάσεως των εν Αλβανία σχισματικών Ιεραρχών (1927-1937)
III. Ολίγα περί της εκκλήτου και η περίπτωσι του αγίου Σάββα Σερβίας
IV. Τί ορθώς διεκήρυσσε και έπραττε η Εκκλησία Ρωσσίας κατά το 1902 και 1946 ως προς τις χειροτονίες τις γενόμενες έξω από τα όρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας
IV.1. Εκκλησία Ρωσσίας: Περί του κύρους των χειροτονιών των Ρωμαιοκαθολικών και λοιπών
IV.2. Η περίπτωσι ενώσεως με την Εκκλησία Ρωσσίας των Ελληνορρύθμων στην Δυτική Ουκρανία
V. Γενικώτερα περί της αποδοχής των χειροτονιών ετεροδόξων
VI. Το σχίσμα εν Ουκρανία
VI.1. Η περίπτωσι Φιλαρέτου
– Το κύρος των χειροτονιών εκ μέρους καθαιρεθέντων Επισκόπων
– Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το ανεξάλειπτο της Ιερωσύνης
– Σχετικά με την «Χειροθεσία» ή « Μυστικωτέρα Χειροτονία»
VI.2. Η περίπτωσι Μακαρίου
– Ουδεμία σχέσι προς την παράταξι των «αυτοχειροτονήτων» Ουκρανών «Επισκόπων» του 1921
– Οι έγκυρες χειροτονίες του Μιστισλάβ Σκρίπνικ
– Η περίπτωσι του Νέας Γρατσανίτσης Ειρηναίου (Εκκλησία Σερβίας)
– Οι χειροτονηθέντες από τον Ιωάννη Μποντναρτσούκ
– Χειροτονίες Επισκόπων από ένα Επίσκοπο
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Παράρτημα Κειμένων

 

Share this post