Απόφαση Δικαστηρίου : Παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Κ. Παπακώστα

Απόφαση Δικαστηρίου : Παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Κ. Παπακώστα

Αποζημιώσεις ύψους €20,000 για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επεδίκασε στην Κυπριακή Δημοκρατία το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο  έκρινε ότι  παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα του αποβιώσαντος πρώην Υπουργού Άμυνας, Κώστα Παπακώστα, λόγω των συνθηκών κράτησης του, μετά την καταδίκη του για τα γεγονότα στην Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί.

 Δελτίο τύπου από τα δικηγορικά γραφεία Λέλλος Π Δημητριάδης ΔΕΠΕ και Χριστοφή και Συνεργάτες ΔΕΠΕ  για την αγωγή Νικόλας Παπακώστας ως διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντα Κώστα Παπακώστα και Άλλοι ν Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρει:

“Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην πιο πάνω Αγωγή, στην βάση της οποίας κρίθηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα του πρώην Υπουργού Άμυνας Κώστα Παπακώστα λόγω των συνθηκών κράτησης του, μετά την καταδίκη του για τα γεγονότα στην Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η παράλειψη της Δημοκρατίας να παραχωρήσει στον κ Παπακώστα το δικαίωμα του αυλισμού από την 9.7.2013 – 27.4.2015 και η στέρηση της ενδεδειγμένης θεραπείας του αυλισμού που συνέστηναν οι θεράποντες ιατροί από τον Νοέμβριο 2014, συνιστούν απάνθρωπη μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του Άρθρου 8 του Συντάγματος.

Περαιτέρω το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημιώσεις ύψους €20,000 για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.

Share this post