Από αύριο ανοικτή η Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού για τον COVID-19. Έναρξη β’ φάσης εμβολιασμών για άτομα >80 ετών

Από αύριο ανοικτή η Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού για τον COVID-19. Έναρξη β’ φάσης εμβολιασμών για άτομα >80 ετών

Κ. Κόκκινος: «Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί απλά επένδυση στην επιστήμη αλλά επένδυση στη ζωή»  

 Η  Πύλη Εμβολιασμού για τον COVID-19, που πααρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου  από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Υπουργείο Υγείας, προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση του προγράμματος εμβολιασμού, παρέχοντας άμεση και έγκυρη ενημέρωση τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις αρμόδιες αρχές ως προς την πορεία υλοποίησής του.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΕΚΨΠ), η πύλη, που τίθεται σε λειτουργία αύριο,  προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση του προγράμματος εμβολιασμού, παρέχοντας άμεση και έγκυρη ενημέρωση τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις αρμόδιες αρχές ως προς την πορεία υλοποίησής του.

Πύλη Εμβολιασμού by ARISTEIDIS VIKETOS

Μέσω της πύλης θα γίνεται η διευθέτηση των ραντεβού για τη χορήγηση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης δόσης εμβολίων. (Παρουσίαση και οδηγίες εδώ.)

Συγκεκριμένα, το λογισμικό, το οποίο και αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου ΕΚΨΠ, με ανάδοχο εταιρεία την NCR, εμπεριέχει τρεις «πύλες»: την Πύλη Δικαιούχων Εμβολιασμού, που αφορά τους πολίτες και μέσω της οποίας θα γίνεται η διευθέτηση των ραντεβού,  την Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού και την Πύλη δεδομένων που θα λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας).

Μέσω του λογισμικού, το Υπουργείο Υγείας, θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης τόσο της προόδου του προγράμματος, όσο και της διαθεσιμότητας και των αποθεμάτων εμβολίων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παραγγελία νέων ποσοτήτων για πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Σημειώνεται πως η ανάπτυξη και χρήση του εν λόγω λογισμικού διασφαλίζει πλήρως την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. 

Όσον αφορά τη διευθέτηση ραντεβού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το Κέντρο Εμβολιασμού της επιλογής τους, έχοντας πρόσβαση στο ημερολόγιο ραντεβού κάθε Κέντρου, ενώ μέσω της πύλης θα εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολίων και θα διευθετείται και το ραντεβού για χορήγηση της 2ης δόσης. Το άτομο θα λαμβάνει γραπτό μήνυμα sms στο κινητό του τηλέφωνο με τις λεπτομέρειες για το ραντεβού του, ενώ θα αποστέλλεται  sms για υπενθύμιση του ραντεβού την προηγούμενη ημέρα.

Η διευθέτηση του ραντεβού, μπορεί να γίνει από το ίδιο το άτομο ή εκπρόσωπό του, ακολουθώντας ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Α. Οι πολίτες που είναι δικαιούχοι και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΓεΣΥ, θα μπορούν μέσω της Πύλης Δικαιούχων του ΓεΣΥ να διευθετήσουν ραντεβού για εμβολιασμό είτε για τους ίδιους είτε για άλλους δικαιούχους νοουμένου ότι γνωρίζουν σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο. Η δυνατότητα παρέχεται στους Δικαιούχους που έχουν λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων και έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση του λογαριασμού χρήστη τους με το αρχείο δικαιούχου.

Β. Πολίτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό του ΟΑΥ αλλά είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ μπορούν να προχωρήσουν με εγγραφή τους στο ΓεΣΥ  ώστε να καταστούν αυτόματα και δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Εάν εντούτοις, δεν επιθυμούν να προβούν σε εγγραφή τους στο λογισμικό πρόγραμμα του ΟΑΥ, μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Παράγραφο (Γ).

ΦΩΤΟ ΧΡ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Το λογισμικό παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού σε δικαιούχους από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς (ΠΙ) ή/ και το υποστηρικτικό τους προσωπικό.

Γ. Πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο λογισμικό του ΓεΣΥ, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας, κατάλληλα συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ στην Πύλη Εμβολιασμών για COVID-19, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για Εμβολιασμούς για COVID-19.  Το έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας, του Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού ή άλλου Εγγράφου Ταυτοποίησης και αντίγραφο της Ταυτότητας Νοσηλείας, σε περίπτωση που είναι κάτοχος τέτοιας. Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected], ταχυδρομικά στο Υπουργείο Υγείας στη διεύθυνση Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, 1449, Λευκωσία ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στον Τομέα Ταυτοτήτων Νοσηλείας, Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, Λευκωσία. 

Το Υπουργείο Υγείας αφού διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο, με την έγκριση του αιτήματος, θα ενεργοποιεί τη δυνατότητα εγγραφής του αιτητή στην Πύλη Εμβολιασμών COVID-19. Ο πολίτης θα ενημερώνεται ανάλογα για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την έγκριση ή όχι του αιτήματός του, ώστε να προβεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Εμβολιασμών για COVID-19 στη διευθέτηση ραντεβού για διενέργεια του εμβολιασμού σε Κέντρο Εμβολιασμού, ημέρα και ώρα προτίμησής του.

Διευκρινίζεται πως στο παρόν στάδιο πρόσβαση για εγγραφή στο πρόγραμμα εμβολιασμού μέσω της Πύλης Δικαιούχων Εμβολιασμού, μπορούν να έχουν μόνο τα άτομα της ομάδας που εμπίπτει στη β’ φάση του προγράμματος εμβολιασμού, δηλαδή, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω.

Για σκοπούς υποστήριξης, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλεφωνικά κέντρα, ως εξής:

•           1474 – Για πληροφορίες όσον αφορά στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού

•           17000 – Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως κατά την διάρκεια διευθέτησης ραντεβού από την Πύλη του ΓεΣΥ.

Για διευθέτηση ραντεβού, σε περίπτωση που παρά τα πιο πάνω ο πολίτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο 1474.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δρ Όλγα Καλακούτα, τόνισε πως, για σκοπούς προστασίας των πολιτών και της δημόσιας υγείας, στα Κέντρα Εμβολιασμού θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τον COVID-19. «Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο Υγείας καλεί τον πληθυσμό να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του για εμβολιασμό κατά του COVID-19, ως του πλέον αποτελεσματικού μέτρου προστασίας του εαυτού μας αλλά και των αγαπημένων μας από τη λοίμωξη και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της», πρόσθεσε.

Ο Υφυπουργός, εξάλλου, κλείνοντας τόνισε πως ο εμβολιασμός δεν αποτελεί απλά επένδυση στην επιστήμη αλλά επένδυση στη ζωή. «Το μέλλον εξαρτάται από τον καθένα μας ξεχωριστά», δήλωσε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας πως «προσδοκούμε όπως το εμβόλιο αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του απαραίτητου «τείχους ανοσίας» που θα θωρακίσει το κράτος και την κοινωνία μας, και θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα». Ευχαρίστησε, τέλος, θερμά όλους τους εμπλεκόμενους τόσο για την αγαστή συνεργασία όσο και για το άρτιο αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, εντός ιδιαίτερα στενών χρονοδιαγραμμάτων.

ΣΤΟΜΕΤΑΞΥ,  το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε  ότι σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2021:

–       Δύο άτομα έχουν αποβιώσει από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 133.

–       180 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 51 σε σοβαρή κατάσταση.

–       Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 13,495 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

–       665 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 24,639.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα.

Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19:

Τα δύο άτομα που απεβίωσαν με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19, αφορούν σε:

–       Άντρα, ηλικίας 88 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

–       Άντρα, ηλικίας 73 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 133, εκ των οποίων:

–       89 άντρες (67%), και

–       44 γυναίκες (33%).

Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 80 έτη.

Β. Νοσηλευόμενοι:

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 180 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 51 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.

Από τους 51 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 22 είναι διασωληνωμένοι, οι οκτώ νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 21 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη:

Νοσηλευτήριο

Θάλαμος

Αριθμός Ασθενών

Αμμοχώστου (65 ασθενείς)

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

4

Θάλαμος COVID

61

Λευκωσίας

(65 ασθενείς)

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

30 (8 εκτός αναπνευστήρα)

Θάλαμος COVID

27

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

8

Λεμεσού

(40 ασθενείς)

Θάλαμος COVID

31

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

9

Μακάρειο

(10 ασθενείς)

Θάλαμος COVID

10

Γ. Θετικά περιστατικά COVID-19 (PCR test και rapid test αντιγόνου):

Από τις 13,495 εργαστηριακές διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 2,642 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 10,853 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 665 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:

  • 204 κρούσματα από 907 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
  • 4 κρούσματα από 737 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
  • 2 κρούσματα από 186 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο επανελέγχου που διενεργείται την 7η ημέρα από την άφιξη ατόμων που επέστρεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας.
  • 46 κρούσματα από 509 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
  • 45 κρούσματα από 283 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
  • 364 κρούσματα από 10,853 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος:

  • 20 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.

Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:

Επαρχία

Σημεία δειγματοληψίας

Αριθμός τεστ

Αριθμός θετικών

Λεμεσός

Κεντρική περιοχή

524

21

Πολεμίδια

674

36

Κάψαλος

496

34

Γερμασόγεια

467

16

Σύνολο:

2,161

107

Ποσοστό θετικότητας:

4,95%

Λάρνακα

Κεντρική περιοχή – Σημείο Α

552

39

Κεντρική περιοχή – Σημείο Β

307

6

Ξυλοφάφου

238

11

Αραδίππου

608

21

Λειβάδια

500

27

Σύνολο:

2,205

104

Ποσοστό θετικότητας:

4,72%

Λευκωσία

Ανθούπολη

539

8

Έγκωμη

645

20

Λακατάμια

473

10

Στρόβολος – Σημείο Α

717

16

Στρόβολος – Σημείο Β

758

23

Παλουριώτισσα

657

20

Γέρι

621

16

Σύνολο:

4,410

113

Ποσοστό θετικότητας:

2,56%

Πάφος

Πάφος

377

4

Έμπα

246

5

Σύνολο:

623

9

Ποσοστό θετικότητας:

1,44%

Αμμόχωστος

Παραλίμνι

278

7

Φρέναρος

240

3

Σύνολο:

518

10

Ποσοστό θετικότητας:

1,93%

Οίκοι Ευγηρίας/Στέγες

Λευκωσία

250

8

Λάρνακα

116

13

Πάφος

94

0

Αμμόχωστος

85

0

Κλειστές δομές

72

0

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Τμήματα και Υπηρεσίες Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση

319

0

Share this post