Απλή επισήμανση στον π. Ανδρέα Κονάνο από έναν απλό Δεσπότη

Απλή επισήμανση στον π. Ανδρέα Κονάνο από έναν απλό Δεσπότη

 

“Εἴσασταν ὁ μεγάλος καί σπουδαῖος π. Ἀνδρέας Κονάνος πού θέλησε νά κοντύνει τόν ἑαυτό του καί ἀπό πατέρας Ἀνδρέας νά γίνει Ἀνδρέας –Κο-Νάνος”.

Tου Σεβ. Μητροπολίτη

Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου*

 

Πανοσιολογιώτατε π. Ἀνδρέα Κονάνο,

 Σᾶς προσφωνῶ μέ τόν Ἱερατικό σας τίτλο γιατί ὅσο κι ἄν θέλετε τό ἀντίθετο, ὅσο κι ἄν κρεμάσατε τά ράσα, ὅσο κι ἄν λέτε μέ λόγια φεῦ γλυκά ὅτι τά τιμᾶτε, κατά τό λαϊκό ὅμως «τα πετάξατε».

 Εἴτε ὄμως τό θέλετε εἴτε ὄχι, δέν παύετε νά εἶστε κληρικός ἕως καί τοῦ θανάτου σας.

 Ἡ Ἱερωσύνη σας εἶναι μέσα στήν ψυχή σας ἀνεξάλιπτη καί στήν ὕπαρξή σας ἀνεξάντλητη «ἕως καί τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου», ὅτε μέλλεις ἀποδοῦναι λόγον ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου ἐπαναπροσφέροντός Του τήν παρακαταθήκη πού λάβατε μέ τιμή καί δόξα στή χειροτονία σας στό δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης καί κατά τά ἔργα σας.

 Τό ράσο ὄντως, πάτερ μου, εἶναι φυλακή καί ἡ Ἱερωσύνη βιώνεται στό κελί μας. Στό κελλί τῆς προσωπικῆς μας φυλακῆς. Στόν τόπο τῆς προσευχῆς, τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου μας.

 Στό χῶρο τῆς ταπείνωσης, τῆς συντριβῆς καί τῆς μετανοίας μας καί ὄχι στά σαλόνια, στίς αἴθουσες, στά ξενοδοχεῖα, στήν πολυτέλεια, στά ἀεροπλάνα καί στά σπουδαῖα ἐστιατόρια στίς Πέντε Ἠπείρους, ἔτσι ὅπως σεῖς λέγατε.

 Ἡ τελευταῖα ἐνέργειά σας, πού δέν εἴχατε αἰσχύνη νά τήν κρύψετε οὔτε ἀπό τό Θεό οὔτε ἀπό τούς ἀνθρώπους, καί νά τήν ζήσετε μόνος σας, ἦταν πράγματι κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ καί σεισμός πολλῶν ρίχτερ.

 Κάτω ἀπό τα συντρίμμια της θάψατε τον ἑαυτό σας καί δυστυχῶς καί τούς ὁπαδούς πού εἴχατε ἀποκτήσει ἐξ ὀνόματος βεβαίως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς πίστης μας, καί ὄχι τούς πιστούς στό Θεό καί Πατέρα μας, καί πού προσπαθούσατε χρόνια μέ τά χαρίσματά σας νά τούς νουθετήσετε στόν Κύριό μας.

 Ὄλοι τώρα δυστυχῶς μένουν ἀλειτούργητοι καί ἀπνευμάτιστοι καί ἀκοινώνητοι, ἀλλά καί ἀκατήχητοι γιατί πλέον δέν ἔχετε τά δικαιώματα πού εἴχατε πρίν.

Κάποιοι σᾶς ἐπαινοῦν γι’ αὐτή σας τήν ἀδικαιολόγητη πράξη. Αὐτοί δυστυχῶς εἶναι οἱ κατηχηθέντες ἀπό σᾶς.

Σ’ αὐτούς λέγατε μέ ὠραῖα παραδείγματα νά μήν παίρνουν διαζύγιο ἀπό τόν σύζυγο ἤ τήν σύζυγο, νά ὑπομένουν τήν πεθερά καί τή νύφη τους. Ἐσεῖς ὅμως πρῶτος πήρατε διαζύγιο ἀπό τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, καί μάλιστα στήν πράξη, σ’ ἀντίθεση μ’ αὐτά πού λέγατε.

Ἐσεῖς μπορούσατε νά πεῖτε ὅ,τι θέλετε καί νά ὡραιοποιεῖτε τά πράγματα ὡς μιά νέα άρχή πέρα ἀπό νόμους καί κανόνες γιά νά δικαιολογήσετε καί σεῖς καί τόσοι ἄλλοι τήν ἀνομία σας καί τήν ἁμαρτία σας πού εἶναι ἐνώπιόν σας διά παντός.

Ξέρετε, Πανοσιολογιώτατε, ἐγώ δέν σᾶς γνωρίζω καί πολύ. Σᾶς κάλεσα ὄμως στή Μητρόπολή μου, ὕστερα ἀπό παρακλήσεις Χριστιανῶν μας, γιά νά βοηθήσετε μήπως καί σωθοῦν ἐν Κυρίῳ κάποιοι μαζί καί μέ τίς δικές μου προσπάθειες.

Ἐμεῖς, καθώς καί ὁ Χριστός λέει, τά λέμε καί δέν μᾶς πιστεύουν. Θέλουν νά ἔρθει ὁ Σωτῆρας πού δέν εἶναι σάν κι ἐμᾶς.

Καί σεῖς ἦλθατε καί σέ μᾶς καί σέ ἄλλους τόπους κοντινούς καί μακρινούς γιά νά σώσετε τά πρόβατα τά δικά μας.

 Αὐτή δυστυχῶς εἶναι ἡ νοοτροπία τῶν Χριστιανῶν μας. Ἀγάπη κάνουμε. ‘Υπακοῦμε στά αἰτήματα τῶν πιστῶν μας.

Ἀλλά καί σεῖς δέν φύγατε ποτέ ἀπό ἐκδήλωση ζημιωμένος. Μέ γεμάτη τήν ψυχή καί τίς ἀποσκευές σας φύγατε.

Δέν θέλω νά ὑπεισέλθω σέ λεπτομέρειες, ἀλλά σεῖς ἐμφανιστήκατε σάν ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου καί θέλετε καί, μετά ἀπό αὐτό πού προσφάτως ἐπράξατε, πάλιν νά εἶστε ὁ Σωτῆρας τους. Γιά ἀφελεῖς μᾶς περνᾶτε ἤ γιά βλάκες; Προσέξτε τήν ἐσχάτη πλάνη. Προσέξτε γιατί θἆναι μεγαλύτερη τῆς πρώτης.

 Πανοσιολογιώτατε, ἀφήνετε, ἄν δέν κάνω λάθος ἀπ’ ὅσα διάβασα, κάποιες αἰχμές κατά τῆς προϊσταμένης σας ἀρχῆς, δηλ. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Γιατί; Γιά νά ὑπονοήσουμε ἐμεῖς ὅ,τι θέλουμε;

Μά ἐσεῖς καί κάποιοι ἄλλοι κληρικοί στόν τόπο τῆς διακονίας σας καί ἀδέσποτοι εἶστε καί οἱ πλέον εὐεργετημένοι. Ποιός τολμάει νά θίξει καί μιάν τρίχα τῆς κεφαλῆς σας;

Οἱ ὀπαδοί σας θά μᾶς κατασπαράξουν. Θά μᾶς ποῦν ὁπισθοδρομικούς, σκοταδιστές. Ὄτι δέν θέλουμε νέα μυαλά, νέες ἰδέες.

Ἐπιτρέψτε μου Πανοσιολογιώτατε π. Ἀνδρέα νά σᾶς πῶ κάτι τελευταῖο: Θέλατε νά κάνετε τό μετέωρο βῆμα τού πελαργοῦ;

 Φρόνιμο θά ἦτο νά ἀπομακρυνόσασταν ἱεροκρυφίως νά μήν σᾶς πάρουν εἴδηση οἱ χιλιάδες πού σᾶς πίστεψαν καί σᾶς ἀγάπησαν.

Χάθηκε ἕνα μικρό Μοναστηράκι νά ἀποσυρθεῖτε καί νά ζήσετε μόνος;

Δέν μπορούσατε νά εἴχατε ἕνα μικρό ἤ μεγάλο σπίτι κοντά στή θάλασσα νά σᾶς βοηθήσει ὁ ἥλιος καί ἡ θάλασσα νά καθαρίσει τό μυαλό σας γιά ὅσο καιρό, ἤ καί ἐφ’ὄρου ζωῆς, ζήσετε;

 Ἤ νά μείνετε σέ ἕνα χῶρο σέ κάποιο μαγευτικό βουνό γιά νά ζήσετε εὐχάριστα χωρίς νά δημιουργούσατε τό σκάνδαλο πού κατ’ ἐμέ εἶναι μεγαλύτερο καί ἀπό αὐτό τοῦ κορονοϊοῦ γιά τήν Ἐκκλησία;

 Ἐκτός κι ἄν ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση σᾶς προσφέρει εὐχαρίστηση. Ἰκανοποίηση τρόπον τινά.

 Τώρα καί νά θέλετε δέν ἐπιστρέφει τίποτε πίσω. Τό κακό ἔγινε. Ἔπεσαν οἱ μάσκες. Ἀλλοίμονο.

 Οὐαί δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται. Ἀλλοίμονο. Δέν εἴσασταν ἕνας ἁπλός καί ἄσημος κληρικός μέ δύο ἤ τρία χρόνια ὑπηρεσίας. Μεγαλόσχημος εἴσασταν μέ εἰκοσαετῆ διακονία. Μιά ζωή.

Εἴσασταν ὁ μεγάλος καί σπουδαῖος π. Ἀνδρέας Κονάνος πού θέλησε νά κοντύνει τόν ἑαυτό του καί ἀπό πατέρας Ἀνδρέας νά γίνει Ἀνδρέας –Κο-Νάνος.

Μή θεωρήσετε ὅτι εἶμαι προσβλητικός ἀπέναντί σας τόσον ἐγώ, ὅσο καί πολλοί ἄλλοι. Τουλάχιστον ὅμως ἀνεγκέφαλος δέν εἶμαι.

Καλή μετάνοια καί σέ μένα καί σέ σᾶς.

Ἐν ἀγάπῃ

ἐν Χριστῷ καί τῇ Θεοτόκῳ μητρί Αὐτοῦ,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  

+Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

******************

 Ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος , με το πιο πάνω κείμενο του αναφέρεται, όπως αντιληφθήκατε , στην υπόθεση του γνωστού – ως πρότινος- αρχιμ. Ανδρέα Κονάνου, ο οποίος την περασμένη  Δευτέρα , 24 Αυγούστου ,  με ανάρτηση στο fb, ανακοίνωσε τον αποσχηματισμό του.

Βέβαια, ο ίδιος επέλεξε να γράψει  : «υπέβαλα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών την παραίτησή μου από τις τάξεις του Κλήρου, και έγινα πάλι ένας απλός πολίτης αυτού του κόσμου. Πλέον, είμαι «σκέτο», ο Ανδρέας Κονάνος».

Η είδηση προκάλεσε πολλές και ποικίλες αντιδράσεις , γιατί ο μέχρι τότε αρχιμανδρίτης ήταν από τους πολύ γνωστούς κληρικούς εντός και εκτός Ελλάδος . Ενδεικτικό είναι ότι στο διαδίκτυο έχει  περί τους 300.000 ακολούθους. Έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία του, ενώ δίδασκε ως Θεολόγος  στα εκπαιδευτήρια « Ελληνική Παιδεία», που σχετίζονται με την παρεκκλησιαστική οργάνωση «Σωτήρ» και ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, που ανήκει στη Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  Ο ίδιος ο Ανδρέας Κονάνος στην ανάρτησή του, την οποία δημοσιεύσαμε ,  δεν ανέφερε τους λόγους του αποσχηματισμού (παραίτησής του), και έγραψε μόνο :  «είναι αρκετοί και δεν θα αναλυθούν σήμερα εδώ».

Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος (Φιλοθέου) , γεννήθηκε στη Λευκωσία  το έτος 1952. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Durham Αγγλίας το 1983, στο τομέα της Πατρολογίας. Χειροτονήθηκε Διάκονος το έτος 1977 και Πρεσβύτερος το 1981. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της Ι. Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως. Από το 1991 υπήρξε Γραμματέας της Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητας της Ι. Συνόδου. Διετέλεσε Διευθυντής του Ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και Διευθυντής Υπηρεσιών της Αποστολικής Διακονίας. Το 2001 η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος  τον ανέδειξε Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.

Share this post