Απάντηση του Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ

Απάντηση του Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ

Με αρκετή καθυστέρηση από την ημερομηνία ( 12 Ιουλίου) , κατά την οποία  ο ageliaforos.com είχε στείλει επιστολή στους Μητροπολίτες Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ και Αιτωλίας& Ακαρνανίας Κοσμά αναφορικά με σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας  για την απειθαρχία τους στα μέτρα κατά του κορονοϊού,  σήμερα(!) ο κ. Σεραφείμ έστειλε την απάντηση του , με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Πριν δημοσιεύσουμε την επιστολή και την απάντηση μας  , θυμίζουμε ότι στην επίσημη ανακοίνωση  (15 Ιουλίου 2021)

της Διαρκούς  Ιερά Σύνοδοςυ (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας Ελλάδος αναφέρεται:

“Η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε να καλέσει τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά να παράσχουν προφορικές εξηγήσεις κατά την Συνεδρία Αυτής του μηνός Αυγούστου, λαμβάνουσα υπ’όψιν την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων σχετικώς προς τις επιστολές και λοιπές ενέργειες των εν λόγω Αρχιερέων, με τις οποίες εξεδήλωσαν απειθαρχία και έλλειψη σεβασμού προς την ομόφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως προς την έκτακτη διαδικασία τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών εξαιτίας των υγειονομικών περιορισμών”.

Η επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α

ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359

FAX  :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 30ῇ Ἰουλίου 2021

Ἀριθ. Πρωτ.: 230

Πρός

τήν Διεύθυνσιν τῆς ἱστοσελίδος

ageliaforos.com

Ὑπ’ ὄψιν κ.Ἀριστείδη Βικέτου

ΘΕΜΑ: Δημοσίευμά σας τῆς 5ης Ἰουλίου 2021

Τήν 5ην Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἱστοσελίδα σας (ageliaforos.com) κείμενον φερόμενον ὡς ἡ ἀληθής εἰσήγησις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ἐν σχέσει μέ τήν θέσιν πού ἔλαβον ἐπί τοῦ θέματος τελέσεως τῶν Ἀκολουθιῶν Μεγ. Σαββάτου καί Ἀναστάσεως τ.ε.

          Ἐν ὄψει τοῦ ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τοῦ ὑπ΄ ἀριθμ. πρωτ. 1475/3004/21-7-2021 ἐγγράφου της, τό ὁποῖον καί σᾶς κοινοποιῶ, μοί ἐγνώρισεν ὅτι τό δημοσιευθέν κείμενόν σας οὐδέποτε ἐξεδόθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἤ ἄλλης Συνοδικῆς Ὑπηρεσίας καί δέν εἶναι γνήσιον ἔγγραφον, διετάχθη δέ προκαταρκτική ἐξέτασις ἐπί τοῦ θέματος.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝ

ὅπως πάραυτα, αἰτούμενοι συγγνώμην διά τό ἄτοπον τῆς συμπεριφορᾶς σας, προβεῖτε εἰς ἀντιστοίχου προβολῆς (κατά μέγεθος, ὥρα) δημοσίευμα στήν ὡς ἄνω ἱστοσελίδα σας, πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καί ἐπανόρθωσιν ἡμαρτημένων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 

Επιστολή Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

Η απάντηση μας για το επίμαχο έγγραφο , του οποίου απόσπασμα είχαμε παρουσιάσει στις 5 Ιουλίου, και για την γνησιότητα του ή μη είναι η παρουσίαση ολόκληρου του κειμένου. 


 

Share this post