Απάντηση Γενικού Εισαγγελέα στην Ευρωπαία Γ.Ε. για τις υποθέσεις απάτης και διαφθοράς κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Απάντηση Γενικού Εισαγγελέα στην Ευρωπαία Γ.Ε. για τις υποθέσεις απάτης και διαφθοράς κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

 

“Σε έρευνα, που προέβη η Νομική Υπηρεσία με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές το 2019, η οποία απεστάλη προς την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, κυρία Laura  Kövesi, και η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 2016 έως το 2019, οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες εξετάστηκαν από τις κυπριακές αστυνομικές Αρχές και οι οποίες θα ενέπιπταν στην κατηγορία των αδικημάτων που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποτέ δεν υπερέβαινε τις 4 υποθέσεις ετησίως”, τονίζει  , σε γραπτή δήλωση ο Γενικός Εισαγγελέας , Γιώργος Σαββίδης.

Σημειώνεται,  πως σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες η κ.  Kovesi, περίπου το 10% των  εκκρεμουσών υποθέσεων απάτης και διαφθοράς κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ που θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) συνδέονται με την Κύπρο.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας είπε ακόμα πως  «υπάρχει πολλή δουλειά και γι αυτό το λόγο χρειάζονται εισαγγελείς που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την Κύπρο».

Ο Γενικός Εισαγγελέας, με την γραπτή δήλωση του, απαντά σε αναφορές της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως κας Laura Kövesi ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα , ο κ. Σαββίδης αναφέρει:
  1. Η Κύπρος υπήρξε από την πρώτη στιγμή ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον λόγο αυτό επέλεξε να συμμετέχει, με δική της πρωτοβουλία, στον θεσμό αυτό, ο οποίος σκοπό έχει τον χειρισμό αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσει τον πιο πάνω Κανονισμό. Η Κύπρος πρότεινε εκπρόσωπό της στο Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ετοίμασε σχετικό εφαρμοστικό νομοσχέδιο του Κανονισμού που ψηφίστηκε σε νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων και η Νομική Υπηρεσία είναι έτοιμη να προχωρήσει για να εισηγηθεί τα ονόματα των Κυπρίων λειτουργών της που θα ασχολούνται κατά προτεραιότητα με τα θέματα που καλύπτονται από τον Κανονισμό.
  3. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης κ. Didier Reynders και κατ’ επανάληψη ενημέρωσα την κα Kövesi για τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίες συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού, καθώς και με τη νομοθεσία όπως αυτή ψηφίστηκε από την Κυπριακή Βουλή.  

4.Η εκτίμηση της κα Kövesi, όπως τουλάχιστον μεταφέρθηκε σε δημοσιεύματα, ότι παρά την παραδοχή πως τα προηγούμενα χρόνια οι υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που καλύπτονται από το εύρος του Κανονισμού ήταν ελάχιστες, εντούτοις στο μέλλον αναμένεται να είναι τόσο υψηλές που ενδεχομένως να φθάνουν το 10% των περίπου 3000 υποθέσεων που αναμένει ότι θα εξετάζει το Γραφείο της κάθε χρόνο, δεν φαίνεται να συνάδει με τα στοιχεία που έχουμε εμείς στην κατοχή μας.

5.Σε έρευνα που προέβη η Νομική Υπηρεσία με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές το 2019, η οποία απεστάλη προς την κα Kövesi, και η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 2016 έως το 2019, οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες εξετάστηκαν από τις κυπριακές αστυνομικές Αρχές και οι οποίες θα ενέπιπταν στην κατηγορία των αδικημάτων που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποτέ δεν υπερέβαινε τις 4 υποθέσεις ετησίως.

6. Λόγω της μεγάλης αυτής διαφοράς στην πιο πάνω εκτίμηση, με επιστολές μου τόσο προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης κ. Reynders όσο και προς την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα κα Kövesi, επανέλαβα τα πιο πάνω ευρήματα και ζήτησα από την κα Kövesi να μου παραθέσει τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε για να καταλήξει στο χθεσινό συμπέρασμά της”.

Share this post