Απαντήσεις Υπουργείου Δικαιούσυνης και Μ. Νικολάτου για νόμο περί διαφάνειας και σύγκρουση συμφερόντων

Απαντήσεις Υπουργείου Δικαιούσυνης και Μ. Νικολάτου για νόμο περί διαφάνειας και σύγκρουση συμφερόντων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ) αναφέρει ότι  προωθεί με προτεραιότητα τα νομοσχέδια που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη λήψη δημοσίων αποφάσεων και περιορίζουν φαινόμενα διαφθοράς, που εκτός από τα δύο προαναφερθέντα, περιλαμβάνουν και τα νομοσχέδια περί της οριοθέτησης της βουλευτικής ασυλίας και περί της Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας -(whistleblowing).

Σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης και επίρριψη ευθυνών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  για την καθυστέρηση της ψήφισης του νομοσχεδίου για το Lobbying,  με τίτλο: «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019», το Υπουργείο , σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρει :

“Το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019», σχετίζεται άμεσα με το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019».  Και τα δύο νομοσχέδια παρουσιάστηκαν δημόσια από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στις 19.10.2017, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για δημόσια διαβούλευση, και με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξέταση και ψήφιση.

Για να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019» το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, για τήρηση μητρώου από την Ανεξάρτητη Αρχή, θα έπρεπε προηγουμένως να θεσπιστεί σε νόμο το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019». Συνεπώς, το ΥΔΔΤ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια προώθησης του δεύτερου νομοσχέδιου.

Και τα δύο νομοσχέδια έτυχαν ευρείας διαβούλευσης και το ΥΔΔΤ εξέτασε και όπου έκρινε σκόπιμο ενσωμάτωσε, παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από Βουλευτές, τον Γενικό Ελεγκτή, τον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, την Επίτροπο Νομοθεσίας, τον εκπρόσωπο της Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απηύθυνε επιστολή προς την Επιτροπή Νομικών της Βουλής δηλώνοντας την ετοιμότητά του για συνέχιση της συζήτησης του νομοσχέδιου με τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019». Εντός των ημερών θα αποσταλεί αντίστοιχη επιστολή προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με την παράκληση για συνέχιση της συζήτησης και για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019»”.

ΕΞΑΛΛΟΥ,  ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις, τέως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρων Νικολάτος, σε σχέση με αναφορές για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων του ιδίου, αναφέρει  ότι “με την ανάληψη των καθηκόντων του αυτοεξαιρέθηκε από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες ενήργησε το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται η κόρη του, καθώς και ότι λόγω του διορισμού του δεν υπέγραψε σύμβαση με ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πρόεδρος του οποίου είναι μεγαλοεπιχειρηματίας ανάπτυξης γης. 

                                                                                                                    Ο Μύρων Νικολάτος με τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη

 Σύμφωνα με  ανακοίνωση του κ. Νικολάτου, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του ως πρόεδρος της Επιτροπής πληροφορήθηκε «για τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών για τις οποίες ενήργησε το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργάζεται η μικρότερή του θυγατέρα και αυτοεξαιρέθηκε από την εξέταση όλων αυτών των υποθέσεων ανεξαιρέτως».

Πριν διοριστεί πρόεδρος, προστίθεται, «βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με ιδιωτικό πανεπιστήμιο, του οποίου Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι μεγαλοεπιχειρηματίας ανάπτυξης γης, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για διδασκαλία νομικών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο». Εξαιτίας του διορισμού του, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις και δεν προέβη στην υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Share this post