Αντίλογος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Αντίλογος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

“Τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία είναι πρώτα πάνω απ’ όλα παιδιά. Αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα εκτεθειμένη σε σοβαρούς κινδύνους και καθημερινή προσβολή των δικαιωμάτων τους”, τονίζει η Επίτροπος , Δέσπω Μιχαηλίδου.

Με γραπτή δήλωση της η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σχολίασε χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Μάριου Πελεκάνου για τους μαθητές με “μεταναστευτική βιογραφία”. Η Επίτροπος τονίζει ότι : “Η όλη δομή του λόγου του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η χρήση αριθμητικών δεδομένων χωρίς επεξήγηση ή διαφοροποιήσεις, επέτειναν ηθελημένα ή μη, την ανησυχία της κοινωνίας, το αίσθημα ανασφάλειας ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας”.

 

Αυτούσια η δήλωση είναι η ακόλουθη:

“Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ημερομηνίας 10/11/2021, μετά τη λήξη ευρείας σύσκεψης που έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο για το μεταναστευτικό, και που ανάμεσα σ’ άλλα ανέδειξαν ως «Το  πιο σημαντικό που αποδεικνύει τη κρισιμότητα του προβλήματος είναι τα στοιχεία που αφορούν τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία: στην προδημοτική εκπαίδευση ο αριθμός των εν λόγω μαθητών υπερβαίνει το 30% του συνόλου, ενώ στη δημοτική εκπαίδευση ανέρχεται στο 16%», δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν χωρίς αντίλογο.

Αναγνωρίζω και μπορώ να κατανοήσω την ανησυχία της κοινότητας, ωστόσο, οφείλουμε συλλογικά να αντικρίσουμε το όλο πρόβλημα με τη δέουσα προσοχή και πρωτίστως ως κατεξοχήν ανθρωπιστικό ζήτημα και ως αξίωση για διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η όλη δομή του λόγου του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η χρήση αριθμητικών δεδομένων χωρίς επεξήγηση ή διαφοροποιήσεις, επέτειναν ηθελημένα ή μη, την ανησυχία της κοινωνίας, το αίσθημα ανασφάλειας ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στις δηλώσεις του απέφυγε να διευκρινίσει αν οι αριθμοί που παρατέθηκαν, περιλαμβάνουν τα παιδιά που εμπίπτουν στην ομάδα των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία ή απλώς μέρος της. Ο όρος παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία περιλαμβάνει μια ευρεία και ποικιλόμορφη ομάδα παιδιών: παιδιά εκ των οποίων ο ένας γονέας είναι Κύπριος, παιδιά μικτών γάμων, παιδιά επενδυτών που διαμένουν στην  Κύπρο, που οι γονείς τους έχουν άδεια διαμονής και εργασίας στην Κύπρο, και βεβαίως παιδιά αιτητές ασύλου, παιδιά πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά κ.ά.

Τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία είναι πρώτα πάνω απ’ όλα παιδιά. Αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα εκτεθειμένη σε σοβαρούς κινδύνους και καθημερινή προσβολή των δικαιωμάτων τους. Είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή και υποχρέωση του κράτους, της κοινωνίας και του ατόμου, να αποφεύγεται η στοχοποίηση τους και η αντίκρισή τους ως μια εν δυνάμει απειλή που αναπόφευκτα δεν οδηγεί παρά σε κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό τους.

Απαιτούμενο είναι η υποστήριξή των παιδιών ώστε να διασφαλίζονται αδιακρίτως όλα τους τα δικαιώματα. Μέσα από ένα επιστημονικά σχεδιασμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, σε μια διαφοροποιημένη εκπαίδευση η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα εφόδια, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους και την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ενόψει του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που προσέλαβε τα τελευταία χρόνια η  χώρα μας και της ανάγκης για προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό, θρησκευτικό, γλωσσικό, εθνοτικό υπόβαθρο, αλλά ιδιαιτέρως για εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης, ευελπιστώ στη δέσμευση όλων ότι στο πλαίσιο ενός Κράτους Δικαίου θα γίνουν απόλυτα σεβαστές όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού”.

Share this post