Αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Ιδαλίου

Αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Ιδαλίου

Σε έναν ελκυστικό προορισμό που συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάγκη ανάπτυξης και προόδου της τοπικής κοινωνίας, φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου συγχρηματοδοτούμενο έργο. 

Την ολοκλήρωση της πράξης «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής Ανάπτυξης» με τον τίτλο «Ελκυστικοί Προορισμοί» ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου.

Η πράξη χρηματοδοτήθηκε κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Υπουργός Μεταφορών – Συνέντευξη Τ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν €1.650.500. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και είχε περίοδο υλοποίησης 30 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2020, αλλά εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, το έργο πήρε παράταση και ολοκληρώνεται τελικά στις 30 Ιουλίου 2021.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου-Λήμνου, μαζί με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, αποφάσισαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του έργου αυτού, με σκοπό τη δημιουργία, εφαρμογή και προώθηση κοινής μεθοδολογίας για προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ανέφερε στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος. «Ως απώτερος στόχος είχε τεθεί η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου περιοχών, φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το έργο προωθεί την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που βασίζονται της πλούσιους τοπικούς πόρους» πρόσθεσε. 

Υπουργός Μεταφορών – Συνέντευξη Τ

Κύριες πτυχές του έργου υπήρξαν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας δράσης για την ανάδειξη δύο αρχαιολογικών χώρων, έναν στην Κύπρο κι έναν στη Λήμνο. Πρόκειται για τον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Ιδαλίου, στην επαρχία Λευκωσίας και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ηφαιστείας, στη Λήμνο. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έργα τα οποία προστατεύουν και αναδεικνύουν τους δύο αρχαιολογικούς χώρους σε μείζονος σημασίας προορισμούς αρχαιολογικής και πολιτιστικής αξίας.

Όπως εξήγησε ο Γ. Καρούσος, οι ενέργειες του έργου ολοκληρώθηκαν με τη διατύπωση εισηγήσεων για βελτίωση των εθνικών διαδικασιών και πολιτικών στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλοντας στον στόχο της τόνωσης της τοπικής οικονομίας, μέσω της αύξησης των δεικτών επισκεψιμότητας.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε το Δήμο Ιδαλίου για τη στήριξη που παρείχε εμπράκτως στην υλοποίηση του έργου και σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των έργων ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Ιδαλίου, αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά το γεγονός, ότι η συνέργεια μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. «Εργαζόμαστε ώστε η συνέργεια αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον, ώστε το καθήκον για τη διαφύλαξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης να συνδυαστεί με την ανάγκη ανάπτυξης και προόδου της τοπικής κοινωνίας» είπε ακόμη.

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος εξέφρασε τη χαρά του για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και την υπερηφάνεια του Δήμου Ιδαλίου για το γεγονός ότι, μέσα από την υλοποίηση του έργου, αναβαθμίζεται περαιτέρω η προβολή και διατήρηση της ιστορικής μνήμης του αρχαίου Ιδαλίου. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Δήμου Ιδαλίου, μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (η οποία υπήρξε εταίρος στο έργο), πέτυχαν την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου Ιδαλίου σε ελκυστικό προορισμό. 

Υπουργός Μεταφορών – Συνέντευξη Τ

Τις δράσεις που υλοποίησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μαζί με συνεργάτες του Τμήματος και οι οποίες στόχευαν στην αναβάθμιση της προστασίας και ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Ιδαλίου παρουσίασε η Διευθύντρια του Τμήματος Δρ. Μαρίνα Σολομίδου- Ιερωνυμίδου.

Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και την κατασκευή δύο νέων στεγάστρων για την προστασία ευαίσθητων χώρων στην βασική ανεσκαμμένη θέση, την τοποθέτηση κατευθυντήριων και πληροφοριακών πινακίδων και τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής (application) για έξυπνες συσκευές, η οποία θα λειτουργεί ως οδηγός για τον αρχαιολογικό χώρο. 

Υπουργός Μεταφορών – Συνέντευξη Τ

Share this post