Ανανεώθηκε ομόφωνα από Σ.Α . η θητεία της UNFICYP

Ανανεώθηκε ομόφωνα από Σ.Α . η θητεία της UNFICYP

Ως “σημαντικό” το κρίνει το Υπουργείο Εξωτερικών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα το ψήφισμα 2506, με το οποίο ανανεώνεται για ακόμα 6 μήνες η θητεία της UNFICYP  (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).
Δεν υπήρξαν τοποθετήσεις από τα μέλη του ΣΑ.
Υπήρξαν έντονες διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο, στη Λευκωσία, την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τις πρωτεύουσες των πέντε Μονίμων Μελών του Σ.Α. Τη Δευτέρα, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Βρετανό ομόλογό του Ντόμινικ Ράαμπ, στην οποία συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα του ψηφίσματος.
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Νέα Υόρκη, ύστερα από έντονες πολιτικές και διπλωματικές παρεμβάσεις επήλθαν βελτιώσεις σε σημαντικό βαθμό στο κείμενο του ψηφίσματος.

Στο διατακτικό του μέρος το ψήφισμα αναφέρει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείςας:

1. Καλωσορίζει την τριμερή συνάντηση των ηγετών και του Γενικού Γραμματέα στις 25 Νοεμβρίου 2019 στο Βερολίνο, κατά την οποία και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε μία δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 4ης παραγράφου του διατακτικού του ψηφίσματος 716 (1991), την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες συγκλίσεις και το πλαίσιο των έξι σημείων που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας στις 30 Ιουνίου 2017 στη Διάσκεψη για την Κύπρο •

2. Καλωσορίζει περαιτέρω τη συμφωνία του Γενικού Γραμματέα να επεκτείνει τις προσπάθειές του για την επίτευξη όρων αναφοράς οι οποίοι θα χρησιμεύσουν ως αφετηρία συναίνεσης για σταδιακές, ουσιαστικές και προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων διαπραγματεύσεις στην συντομότερη εφικτή ευκαιρία και παροτρύνει τις πλευρές και όλους τους συμμετέχοντες να ανανεώσουν την πολιτική βούληση και τη δέσμευσή τους για μια διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων εμπλεκόμενες ενεργά και αίσθηση του επείγοντος με το Γενικό Γραμματέα και την ανώτερη αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, Jane Holl Lute•

3. Ζητεί τη μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί τους ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων και όλων των εμπλεκομένων μερών να απέχουν από κάθε ενέργεια και ρητορική που θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητες επιτυχίας

4. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδίως το ψήφισμα 1251 (1999) •

 

5. Υπενθυμίζει το ψήφισμά του 2483 (2019) και καλεί τους δύο ηγέτες να:
α) να καταβάλουν ταχέως τις προσπάθειές τους για περαιτέρω έργο προς την επίτευξη σύγκλισης στα βασικά θέματα •
β) να επιβεβαιώσουν την πολιτική υποστήριξή τους σε όλες τις Τεχνικές Επιτροπές, να τις εξουσιοδοτήσουν να υποβάλλουν προτάσεις προς εξέταση από αυτούς για την ενίσχυση των διακοινοτικών επαφών και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των Κυπρίων και να λάβουν υπόψη τις συμβουλές της Αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα σχετικά με περαιτέρω τρόπους να ενισχυθούν οι Τεχνικές Επιτροπές και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους

γ) να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις •

(δ) να προωθήσουν την ειρηνευτική εκπαίδευση σε ολόκληρη τη νήσο, μεταξύ άλλων εξουσιοδοτώντας την Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση να εφαρμόσει τις συστάσεις που περιέχονται στην κοινή έκθεσή της του 2017, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν χάραξη πολιτικής και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην ειρήνη στο σχολικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, ως συμβολή στην εμπιστοσύνη – οικοδόμηση μεταξύ των κοινοτήτων,

ε) να βελτιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλιστεί μια διευθέτηση, μεταξύ άλλων με την προετοιμασία των κοινοτήτων για διευθέτηση μέσω δημόσιων μηνυμάτων σχετικών με τις συγκλίσεις και τη μελλοντική πορεία και την παροχή πιο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων μηνυμάτων • και με την αποφυγή ενεργειών ή ρητορικών που αποσπούν την προσοχή ή καθιστούν μια επιτυχημένη διαδικασία πιο δύσκολη να επιτευχθεί, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα της 25ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το θέμα αυτό.

στ) να αυξήσουν την υποστήριξή τους και να διασφαλίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές προσπάθειες ιδίως ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και της νεολαίας στη διαδικασία, περιλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της Τεχνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων να συναντηθεί και να αναπτύξει σχέδιο δράσης για τη στήριξη της πλήρους, ίσης και ουσιαστική συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες και παρέχοντας άμεση στήριξη και ενθάρρυνσης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση των ενδοκοινοτικών επαφών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης •

6. Ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για απευθείας στρατιωτικές επαφές μεταξύ των πλευρών και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και καλεί την UNFICYP, ως διευκολυντή μέσω του ρόλου της ως συνδέσμου να υποβάλει σχετικές προτάσεις •

7. Καλεί τα μέρη να μειώσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διακοινοτικές επαφές και δίδει έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον μετριασμό των κινδύνων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων •

8. Καλωσορίζει την πρόοδο όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα των κινητών τηλεφώνων σε ολόκληρη τη νήσο, προτρέπει για την εφαρμογή όλων των άλλων συμφωνηθέντων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσβλέπει σε συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης •

9. Επιδοκιμάζει το έργο της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και καλεί όλα τα μέρη να επισπεύσουν τη συνεργασία τους με τα καθήκοντα της επιτροπής, ιδίως με την παροχή πλήρους πρόσβασης σε όλες τις περιοχές και την έγκαιρη ανταπόκριση στις αιτήσεις για πληροφορίες αρχειοθέτησης σχετικά με πιθανές τοποθεσίες ταφής,

10. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την UNFICYP και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 31 Ιουλίου 2020 •

11. Εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τον αυξημένο αριθμό παραβιάσεων του στρατιωτικού στάτους κβο κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, καλεί για μια ακόμη φορά τις πλευρές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σέβονται βάση εντολής εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την οριοθέτηση της ουδέτερης ζώνης, προτρέπει τη χρήση από τις πλευρές του μνημονίου του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ουδέτερη ζώνη και καλεί και τις δύο πλευρές να αποτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες μεταξύ των ζωνών εκεχειρίας.

12. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα Στροβίλια το στρατιωτικό στάτους κβο που υπήρχε εκεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, υπενθυμίζει το ειδικό καθεστώς για τα Βαρώσια, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα και επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία διακίνησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ πρέπει να γίνεται σεβαστή.

13. Καλωσορίζει την ανακοίνωση ότι 18 ύποπτες επικίνδυνες περιοχές σε ολόκληρο το νησί έχουν πλέον καθαριστεί από νάρκες και παροτρύνει αμφότερους τους ηγέτες να συμφωνήσουν και να συνεχίσουν ένα σχέδιο εργασίας για την επίτευξη μιας Κύπρου απαλλαγμένης από νάρκες •

14. Ζητεί από την UNFICYP να λάβει πλήρως υπόψη τις πτυχές που αφορούν το φύλο ως θέμα διατομεακού χαρακτήρα καθ `όλη τη διάρκεια της εντολής της. • Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και τις χώρες που συνεισφέρουν με στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και να διασφαλίσουν την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της •

15. Χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας για την τυποποίηση μιας κουλτούρας απόδοσης στην ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζει τα αιτήματά του στο ψήφισμα 2378 (2017) και 2436 (2018) όπως ο Γενικός Γραμματέας εξασφαλίζει ώστε τα δεδομένα επιδόσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιχειρήσεων των αποστολών, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων όπως αυτές σχετικά με την ανάπτυξη, αποκατάσταση, επαναπατρισμό και κίνητρα, επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του, όπως διατυπώθηκε στην πρώτη παράγραφο του διατακτικού του ψηφίσματος 2436 (2018), για την ανάπτυξη ενός συνολικού και ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για τις επιδόσεις που να ταυτοποιεί καθαρά πρότυπα ολοκληρωμένων επιδόσεων για την αξιολόγηση όλου του πολιτικού και ένστολου προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που εργάζεται και υποστηρίζει ειρηνευτικές επιχειρήσεις που διευκολύνει την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή των εντολών και περιλαμβάνει συνολικές και αντικειμενικές μεθοδολογίες βασισμένες σε σαφή και σαφώς καθορισμένα κριτήρια αναφοράς για την εξασφάλιση λογοδοσίας για χαμηλή απόδοση και κίνητρα και αναγνώριση για εξαιρετική απόδοση και καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο στην UNFICYP όπως περιγράφεται στο ψήφισμα 2436 (2018) και σημειώνει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων •

16. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση όλου του προσωπικού της UNFICYP, πολιτικού και ένστολου, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας της αποστολής και του προσωπικού υποστήριξης της αποστολής, με την πολιτική μηδενικής ανοχής των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και να τηρεί το Συμβούλιο πλήρως ενήμερο για την πρόοδο της αποστολής στον τομέα αυτό. Τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η εκμετάλλευση και η κατάχρηση και να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ισχυρισμοί αυτοί σύμφωνα με το ψήφισμά του 2272 (2016) και καλεί τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και αστυνομία να συνεχίσουν να προβαίνουν σε κατάλληλες προληπτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του συνόλου του προσωπικού, προ της ανάπτυξής του και στη διάρκεια της αποστολής σε κατάρτιση ευαισθητοποίησης και να εξασφαλίζουν πλήρη λογοδοσία σε περιπτώσεις τέτοιου είδους συμπεριφορών που αφορούν το προσωπικό τους, μεταξύ άλλων μέσω έγκαιρης έρευνας των καταγγελιών από τις χώρες που συνεισφέρουν στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, και της UNFICYP, ανάλογα με την περίπτωση, και να λάβουν μέτρα ώστε οι δράστες να λογοδοτήσουν και να επαναπατρίζονται μονάδες όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για εκτεταμένη ή συστημική σεξουαλική εκμετάλλευση και κατάχρηση από τις εν λόγω μονάδες •

17. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έως τις 10 Ιουλίου 2020 έκθεση σχετικά με τις καλές του υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη ενός συναινετικού σημείου για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προσανατολισμένων προς τα αποτελέσματα που οδηγούν σε διευθέτηση. Ενθαρρύνει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να παρέχουν γραπτές ενημερώσεις στην αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει για την υποστήριξη των σχετικών τμημάτων του παρόντος ψηφίσματος από την έγκρισή του, ιδίως όσον αφορά τις παραγράφους 4 και 5, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης. Και ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα να συμπεριλάβει το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων στην έκθεση των καλών του υπηρεσιών. Ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ενήμερο σχετικά με τα γεγονότα, όταν είναι αναγκαίο.

18. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

ΤΟ ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζεται ικανοποιημένο από το ψήφισμα.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει την ομόφωνη ανανέωση της θητείας της UNFICYP μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κρίνεται σημαντικό το γεγονός ότι το Ψήφισμα επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο, καθώς και τη βάση λύσης του Κυπριακού, τόσο με ρητή αναφορά, όσο και μέσω αναφοράς στο σημαντικό Ψήφισμα 1251, το οποίο αναφέρεται σε ένα κράτος με μία κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσω του ψηφίσματος το ΣΑ καλωσορίζει τη συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019 και το αποτέλεσμα της, ήτοι την επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, του Κοινού Ανακοινωθέντος της 11ης Φεβρουαρίου 2014, των μέχρι σήμερα συγκλίσεων καθώς και του πλαισίου των έξι σημείων του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. Καλωσορίζει επίσης τη βούληση του ΓΓ να συνεχίσει την προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας επί των όρων αναφοράς με στόχο την επανέναρξη της διαδικασίας των συνομιλιών.

Στο Ψήφισμα εκφράζεται βαθιά ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση και αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και σοβαρή ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων του στρατιωτικού στάτους κβο. Αυτές οι αναφορές αποτελούν μήνυμα έναντι της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και έναντι των αυξημένων παραβιάσεων του κατοχικού στρατού κατά μήκος της «νεκρής ζώνης». Το Ψήφισμα ζητεί την αποκατάσταση του στάτους κβο στα Στροβίλια, επαναβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και καλεί για τη διασφάλιση της ελευθερίας διακίνησης της ειρηνευτικής δύναμης, το οποίο είναι σημαντικό, λόγω των εμποδίων που επιβάλλει ο κατοχικός στρατός στα Βαρώσια και στα Στροβίλια.


Το Ψήφισμα προνοεί για την υποβολή Έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για την αποστολή Καλών Υπηρεσιών, καθώς και Έκθεσης για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020.

Σημαντικές κρίνονται οι ενισχυμένες αναφορές στο κείμενο, για το ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνευσης στην Κύπρο, καθώς και για τη συνεισφορά των νέων σε προσπάθειες προώθησης της ειρήνης και της ασφάλειας.

Με αφορμή τις διεργασίες που προηγήθηκαν της υιοθέτησης του Ψηφίσματος, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι προσεγγίσεις οι οποίες αποσκοπούν να δώσουν την εντύπωση ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα εξομάλυνσης σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δεν συμβάλλουν στην επίτευξη λύσης, ως αυτή προνοείται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ αφού δίνουν το μήνυμα ότι ζητούμενο είναι η κανονικοποίηση του στάτους κβο και λειτουργούν ως αντικίνητρο στις προσπάθειες αναζωογόνησης της διαδικασίας των συνομιλιών, από εκεί που διακόπηκαν στο Κρανς Μοντάνα. Αντιθέτως, τέτοιες προσεγγίσεις λειτουργούν αποτρεπτικά στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού.

Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι κρίσιμης σημασίας, για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Κύπρο, καθώς επίσης και για την υποβοήθηση της προσπάθειας επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, παραμένει η αποφασιστική αντιμετώπιση, στη βάση των όρων εντολής της UNFICYP, των τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων κατά μήκος και εγγύς της ¨νεκρής ζώνης¨».

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

Τη σημασία της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο όσο η σημερινή ανώμαλη κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς και «τη σημασία της εμπλοκής των Ηνωμένων Εθνών και της διεθνούς κοινότητας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή εντάσεων, με απειλές χρήσης βίας και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης,  μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας  στον ΟΗΕ. Σε δήλωση, που διάβασε στον  ΟΗΕ  μετά την έγκριση του ψψηφίσματος ανέφερε ότι  η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρέτισε την ομόφωνη υιοθέτηση του ψηφίσματος 2506, με το οποίο ανανεώθηκε για ακόμη έξι μήνες η θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

«Θεωρούμε την παρουσία και τη λειτουργία της δύναμης απαραίτητες για τη διατήρηση της ηρεμίας και για την επικράτηση των συνθηκών που συμβάλλουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος που καθυστερεί για πολλά χρόνια», είπε ο Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι μία μικρή, ευέλικτη και αποτελεσματική δύναμη διατήρησης της ειρήνης που λειτουργεί κάτω από δύσκολες συνθήκες”, δήλωσε.

Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και του έδωσε την απαιτούμενη συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP. Επίσης , ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Σ.Α., όπως και τον ΓΓ του ΟΗΕ, για την υποστήριξη και κατανόησή τους.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα μέγιστα για τη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό, για την επανένωση της χώρας μας και την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων κατοχής», υπογράμμισε ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης.

 

 

Share this post