Ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της λήψης αποφάσεων

Ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της λήψης αποφάσεων

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Συμπεριφορικά Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το πεδίο γνωστό ως συμπεριφορικά οικονομικά ξεκίνησε αρχικά ως μια καθαρά ακαδημαϊκή προσπάθεια μοντελοποίησης των παράλογων καταναλωτικών επιλογών, αμφισβητώντας έτσι την έννοια του ορθολογικού καταναλωτή της παραδοσιακής οικονομικής θεωρίας. Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα εκτόξευσαν τα συμπεριφορικά οικονομικά από μια καθαρά ακαδημαϊκή αναζήτηση στο προσκήνιο της δημόσιας πολιτικής, της υγείας, των οικονομικών και της ψυχολογίας. Αρκεί να πούμε ότι τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, μεταξύ άλλων, τα συμπεριφορικά οικονομικά έχουν γίνει βασικό στοιχείο στην κατανόηση τρόπων μηχανικής περιβάλλοντος για την προώθηση βιώσιμων και θετικών αλλαγών συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρωτοπορώντας και αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των οργανισμών και των οργανωμένων συνόλων, σχεδίασε ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά (MSc in Behavioural Economics), το οποίο προσφέρεται από κοινού από το Τμήμα Οικονομικών και το Τμήμα Ψυχολογίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για επαγγελματικές επιλογές που απαιτούν την ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της λήψης αποφάσεων (π.χ. σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, σχεδιασμός πολιτικής κ.α.) καθώς και για έρευνα στις επιστήμες της συμπεριφοράς.

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες με υπόβαθρο στα οικονομικά, την ψυχολογία, αλλά και άλλες κοινωνικές, φυσικές ή εφαρμοσμένες επιστήμες, που  επιθυμούν να διερευνήσουν τα ερωτήματα στα όρια των οικονομικών και της ψυχολογίας. Παρέχουμε μια γενική θεμελίωση στις συμπεριφορικές και πειραματικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών, καθώς και δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την εφαρμογή των συμπεριφορικών επιστημών στην επίλυση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα άτομα που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα αποκτήσουν μια σταθερή αντίληψη των βασικών εννοιών και ευρημάτων στις επιστήμες της συμπεριφοράς και θα αναπτύξουν τις αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες που αναζητούν ακαδημαϊκοί και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στις σημερινές δυναμικές και πολύπλοκες συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής αλληλεπίδρασης.

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αντλούνται από πρόσφατες μελέτες για την κατανόηση σύνθετων συμπεριφορικών φαινομένων που σχετίζονται με τις επιδόσεις και τους στόχους ενός οργανισμού, να αξιολογούν σωστά τις ευκαιρίες και τους σχετικούς κινδύνους που παρουσιάζονται και να προσαρμόζουν κατάλληλα την στρατηγική ενός οργανισμού, να σχεδιάζουν και να εκτελούν μελέτες που εξετάζουν το ρόλο της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, χρησιμοποιώντας ερευνητικές τεχνικές αιχμής.

Προοπτικές εργοδότησης

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του προγράμματος είναι εφοδιασμένοι/ες με ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες σε διάφορους κλάδους.

Ορισμένοι πιθανοί τίτλοι εργασίας για τους αποφοίτους/ες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 

  • Συμπεριφορικός οικονομολόγος
  • Αναλυτής/τρια έρευνας αγοράς
  • Αναλυτής/τρια πολιτικής
  • Διαχειριστής/στρια προϊόντων
  • Διευθυντής/ντρια ανθρώπινου δυναμικού
  • Αναλυτής/τρια δεδομένων
  • Σύμβουλος

 

Αυτοί οι ρόλοι εντοπίζονται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, μονάδων «προτροπής» (nudge units) και ιδιωτικών εταιρειών. Με την αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας των συμπεριφορικών οικονομικών σε διάφορους τομείς, η ζήτηση για επαγγελματίες με εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να αυξάνεται σταθερά τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές πορείες που οδηγούν σε διδακτορικό στις επιστήμες της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της Ψυχολογίας και των Οικονομικών στα εγχώρια Τμήματα ή άλλα διεθνή προγράμματα.

Δομή

Το πρόγραμμα αποδίδει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μάστερ (2ος κύκλος).

Η επίσημη διάρκειά του είναι 3 εξάμηνα αν ολοκληρωθεί με πλήρη φοίτηση, αν και ορισμένοι φοιτητές/τριες επιλέγουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 4 ή περισσότερα εξάμηνα. Για την αποφοίτηση απαιτούνται συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Αυτές προέρχονται από 8 υποχρεωτικά ή περιορισμένης επιλογής μαθήματα (4 από κάθε Τμήμα) και μια τελική διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι μια ερευνητική εργασία ή μια έκθεση που βασίζεται σε πρακτική άσκηση στη βιομηχανία.

Γλώσσα

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Αγγλικά.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι θέσεις ανοίγουν την Άνοιξη κάθε έτους για το χειμερινό εξάμηνο, ενώ περιστασιακά προσφέρονται επιπλέον θέσεις για το εαρινό εξάμηνο. Εκτός από ένα αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου Bachelor σε οποιονδήποτε τομέα, η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2023

Το πρόγραμμα συντονίζουν οι, Επίκουρος Καθηγητής Φίλιππος Λούης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών [email protected] και Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, Τμήμα Ψυχολογίας [email protected].

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ucy.ac.cy/econ/master-in-behavioural-economics/?lang=en  

 

Share this post