Ανακατεύουν τράπουλα για Εστία και ενοίκιο αντί δόσης

Ανακατεύουν τράπουλα για Εστία και ενοίκιο αντί δόσης

Του Λεύκου Χρίστου*

Λεύκος Χρίστου (@ChristouLefkos) / Twitter

Ανακατεύουν την τράπουλα στα υπουργεία οικονομικών και εργασίας για να ενεργοποιηθεί το σχέδιο Εστία και να ενταχθούν στο επικείμενο πρόγραμμα Mortgage to rent (ενοίκιο αντί δόσης), οι δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις για το Εστία είχαν απορριφθεί, κυρίως γιατί είναι εντελώς μη βιώσιμοι.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν ενώπιον τους οι αρμόδιοι τεχνοκράτες του Υπουργείου Εργασίας (ΥΠΕΡΓ)  που χειρίζονται το σχέδιο Εστία, έχουν εγκριθεί 975 αιτήσεις, στη βάση των αρχικών κριτηρίων που είχαν θεσπιστεί.

Υπάρχουν ακόμη 885 αιτήσεις νοικοκυριών, που ενώ πληρούν τα κριτήρια του Εστία, απορρίφθηκαν διότι κρίθηκαν ως μη βιώσιμα καθώς, τα εισοδήματα τους δεν μπορούν να καλύψουν καν την περιορισμένη δόση που προβλέπει το σχέδιο.

Τα εν λόγω νοικοκυριά θα έχουν προτεραιότητα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενοίκιο αντί δόσης δεδομένου ότι θα πληρούν το κριτήριο που έχει θέσει εκ προοιμίου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε η αξία της πρώτης κατοικίας που αποτελεί εξασφάλιση, να μην υπερβαίνει τις €250 χιλ.

Στο Εστία εγκρίθηκαν αιτήσεις δανειοληπτών των οποίων η αξία της πρώτης κατοικίας είναι μέχρι €350 χιλ. διότι έτσι προβλέπουν τα σχετικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια του Εστία είχαν εγκριθεί επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η οποία τώρα κατεβάζει το πήχη στην περίπτωση του προγράμματος ενοίκιο αντί δόσης.   

Στο σχέδιο Εστία ενδέχεται να ενταχθούν και περίπου 100 περιπτώσεις δανειοληπτών που ενώ εμπίπτουν των κριτηρίων του Εστία είχαν απορριφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.

Το Τπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ)  ήρθε με εισήγηση στη Βουλή η οποία ενέκρινε αλλαγή κριτηρίου για δάνεια των οποίων οι τόκοι αποπληρώνονταν κανονικά μέχρι το Σεπτέμβρη του 2017, να μην θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα.  

Οι δανειολήπτες αυτοί εμπίπτουν πλέον των κριτηρίων του Εστία, είναι δηλαδή επιλέξιμοι και αυτό που εναπομένει είναι να γίνει εκ νέου έλεγχος της βιωσιμότητας τους για να ενταχθούν, είτε στο Εστία, είτε στο επικείμενο πρόγραμμα ενοίκιο αντί δόσης..

Υπάρχουν «παρκαρισμένες» και άλλες αιτήσεις επηρεαζόμενων δανειοληπτών οι οποίες θα επαναξιολογηθούν όταν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ανάψει πράσινο στην αίτηση του ΥΠΟΙΚ για την εφαρμογή του Mortgage to rent.

Εξελίξεις για δανειολήπτες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας

Θετική εξέλιξη προέκυψε και για περίπου 60 αιτήσεις που είχαν απορριφθεί, διότι οι επηρεαζόμενοι δανειολήπτες δεν είχαν στην κατοχή τους τίτλο ιδιοκτησίας για διάφορους τεχνικούς λόγους.  

Μεταξύ αυτών υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες είχαν ενιαίους τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλοι που είχαν ενιαίο τίτλο ιδιοκτησίας στον οποίο περιλαμβανόταν και επαγγελματική στέγη.

Οι πληροφορίες φέρουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στις τράπεζες για να γίνει και για αυτούς έλεγχος βιωσιμότητας.

Προς έγκριση το πρόγραμμα ενοίκιο αντί δόσης

Όπως έγραψε η StockWatch, μέσω του προγράμματος mortgage to rent προβλέπεται ότι θα καλυφθούν αρκετές χιλιάδες ευάλωτων δανειοληπτών και συνταξιούχων πέραν των 65 ετών.

Χθες εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ δήλωσε στη βουλή ότι είναι θέμα ημερών να εγκριθεί από την ΓΔΑ της ΕΕ το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή του προγράμματος mortgage to rent.

Δικαιούχοι του σχεδίου θα είναι όσα φυσικά πρόσωπα είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία η αγοραία αξία της οποίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €250 χιλ. ανεξάρτητα αν συμμετείχαν ή όχι σε κάποιο κυβερνητικό σχέδιο. 

Στο πρόγραμμα θα περιληφθούν επίσης ευάλωτοι δανειολήπτες της ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς και αριθμός δανειοληπτών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) των οποίων επίσης τα στεγαστικά δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα, λόγω χαμηλών σήμερα εισοδημάτων. 

Σημαντική παράμετρος του σχεδίου θα είναι και η προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

*ΠΗΓΗ :  StockWatch

Share this post