Αλεξανδρείας Θεόδωρος προς Μόσχας Κύριλλο: “Στερούνται σοβαρότητος” οι αποφάσεις Σας για την Εκκλησία Ουκρανίας

Αλεξανδρείας Θεόδωρος προς Μόσχας Κύριλλο: “Στερούνται σοβαρότητος” οι αποφάσεις Σας για την Εκκλησία Ουκρανίας

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος προειδοποιείει με καθαίρεση του δήθεν «Εξάρχου» της Μόσχας στην Αφρική

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’ τονίζει  προς τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο πως οι αποφάσεις της  Συνόδου  της Εκκλησίας Ρωσίας  σχετικά με την υπόθεση της αυτοκεφαλίας της  Εκκλησίας  Ουκρανίας «στερούνται σοβαρότητος».

Σε επιστολή ημερομηνίας 14, Φεβρουαρίου, την οποία έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας , ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β’  προειδοποιεί τον Μόσχας Κύριλλο πως,  αν δεν ανακαλέσει άμεσα τον «Έξαρχο» του από την Αφρική, η Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας θα τον καθαιρέσει.

«Καλούμεν την Υμετέραν φίλην Μακαριότητα εις άμεσον ανάκλησιν του εξονομασθέντος δήθεν «Εξάρχου» και άρσιν του σχετικού διορισμού αυτού»,  γράφει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και καθιστά σαφές : «Εν εναντία περιπτώσει θέλομεν καθυποβάλλει αυτώ εις την ποινήν της καθαιρέσεως εκ του υψηλού υπουργήματος της Αρχιερωσύνης ως οι θείοι και ιεροί κανόνες διακελεύονται».

*Παρατίθεται αυτούσια η Επιστολή

Επιστολή Πατριάρχη Αλεξανδρείας &Πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β’ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Αυστηρή απάντηση και στον Μητροπολίτη Κλίν Λεωνίδα

«Προιόντα νοσηράς φαντασίας και αισχρά μέσα προπαγάνδας, άτινα θυμίζουν άλλας εποχάς και άλλας μεθόδους»,  είναι τα λεγόμενα του Ρώσου Μητροπολίτη Κλιν Λεωνίδα τονίζει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και καταγγέλλει πως το Πατριαρχείο Μόσχας “είναι αυτό που παρέχει υλικά ανταλλάγματα στους κληρικούς, ώστε να το ακολουθήσουν”.

Μιλώντας στο Πρακτορείο Interfax o κ. Λεωνίδας επανέλαβε τις γνωστές αιτιάσεις της Εκκλησίας του για το θέμα της Ουκρανίας και υποστήριξε πως το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας έχει προχωρήσει σε αντίποινα κατά των κληρικών, που εγκατέλειψαν την δικαιοδοσία του.

«Η προσπάθεια διαψεύσεως της παροχής υλικών ανταλλαγμάτων εις τους Αφρικανούς κληρικούς, καίτοι επιχειρείται να αποκρυβή κάτω από τον όρον “ανύψωσις του βιοτικού επιπέδου”, είναι μάλλον ανεπιτυχής. Εις τους προσωπικούς λογαριασμούς των ιερέων εις τα μέσα της κοινωνικής, λεγομένης, δικτυώσεως κυκλοφορούν σχετικοί κατάλογοι παροχών και “ευεργετημάτων” διά τους αποστάτας. Δυστυχώς, διά την ρωσσικήν παρασυναγωγήν η διάκρισις των Αφρικανών ιερέων εις “Συντονιστάς” και απλούς ιερείς, με μόνον τους πρώτους να απολαμβάνουν των ανωτέρω παροχών απεκάλυψε την φενάκην των “φιλανθρώπων Ρώσσων και των απανθρώπων Ελλήνων”, διό και πολλοί εκ των προσχωρησάνταν επανέκαμψαν εις το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας πλήρως απογοητευμένοι εκ των αυτοκλήτων «σωτήρων» τους»,  αναφέρεται  στην ανακοίνωση.

*Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

“Αισχρά μέσα προπαγάνδας, άτινα θυμίζουν άλλας εποχάς και άλλας μεθόδους” by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post