Ακέφαλο το ΓΤΠ

Ακέφαλο το ΓΤΠ

Πέτυχε η προσφυγή της Αλίκης Στυλιανού και ακυρώθηκε ο διορισμός της Σόφης Μιχαηλίδου 

Το Διοικητικό Δικαστήριο  έκρινε άκυρο τον διορισμό της κυρίας Σόφης Μιχαηλίδου στη θέση διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Στο Δικαστήριο είχε προσφύγει η κυρία Αλίκη Στυλιανού, πρώην λειτουργός του ΓΤΠ και τώρα εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας. Με την προσφυγή της , πριν τρία χρόνια , η κ. Στυλιανού, αμφισβήτησε το κατά πόσο η κα Μιχηλίδου ήταν καλύτερη υποψήφια για διορισμό στη θέση της διευθύντριας του ΓΤΠ,  θέση που διεκδικούσε και η ίδια. 

Το Διοικητικό Δικαστήριο  αποφάσισε πως η προσφυγή ήταν βάσιμη, ακυρώνοντας τον διορισμό της κυρίας  Μιχαηλίδου.
Η απόφαση ήταν επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας του διορισμού, κάτι που σημαίνει πως η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) δεν θα μπορεί να επαναδιορίσει την κυρία  Μιχαηλίδου. Υπενθυμίζεται πως η Σόφη Μιχαηλίδου, πριν να αναλάβει τη θέση της διευθύντριας του ΓΤΠ ,  ήταν διευθύντρια Επικοινωνίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, για την επίδικη θέση υποβλήθηκαν 34 αιτήσεις και ενώπιον της ΕΔΥ κλήθηκαν για προφορική εξέταση δέκα υποψήφιοι που θεωρήθηκαν ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. Όπως αναφέρεται, στη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος αξιολόγησε την απόδοση της κ. Στυλιανού ως «Καλή», ενώ την απόδοση της κ.  Μιχαηλίδου ως «Εξαίρετη», συστήνοντας την για διορισμό.

Η ΕΔΥ, από την πλευρά της, αξιολόγησε την κ. Στυλιανού ως «Πολύ Καλή» και την κ.  Μιχαηλίδου ως «Εξαίρετη», ενώ αποφάσισε όπως μη υιοθετήσει τη σύσταση του Διευθυντή υπέρ της.

Η Επιτροπή επέλεξε, τελικά, ως καταλληλότερη για διορισμό στην επίδικη θέση την κ. Μιχαηλίδου, κρίνοντας την ότι υπερέχει γενικά των άλλων υποψηφίων. Η εξέταση της υπόθεσης στο Δικαστήριο άρχισε τον Μάρτιο του 2017

 Η Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Ε. Γαβριήλ στην απόφαση της τονίζει : «κρίνεται ότι η δοθείσα εκ της ΕΔΥ αιτιολογία για την παραγνώριση του πλεονεκτήματος της αιτήτριας, δεν ήταν ούτε ειδική, αλλά ούτε και νόμιμη, αφού αντιστρατεύεται όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες αρχές, περιοριζόμενη και μόνον στην καλύτερη απόδοση του ενδιαφερόμενου μέρους κατά την ενώπιον της προφορική συνέντευξη, που έχει ήδη κριθεί νομολογιακά, ότι δεν συνιστά ικανό στοιχείο για νόμιμο παραμερισμό του προβαδίσματος της αιτήτριας, λόγω του πλεονεκτήματος».

Κατά συνέπεια, προστίθεται, «κρίνεται ότι η ΕΔΥ άσκησε πλημμελώς τη διακριτική της ευχέρεια αποφασίζοντας την επιλογή του ενδιαφερόμενου μέρους για πλήρωση της επίδικης θέσης».

Αλίκη Στυλιανού

*Το πλήρες κείμενο της απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ… by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

 

Share this post