Αἰδώς Ἀδελφοί!!!”

Αἰδώς Ἀδελφοί!!!”

 

«Πλανῶντες καί πλανώμενοι κινοῦν κεφαλήν κατά τῆς Κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τονίζει ο Μητροπολίτης Καμερούν  ( Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) , Γρηγορίου από πρόσφατο επίκαιρο άρθρο του.
Ο Μητροπολίτης Καμερούν κατά κόσμον Γεώργιος Στεργίου γεννήθηκε στα Μέγαρα Αττικής το 1961. Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1988. Το 1984 εκάρη μοναχός. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1984 και Πρεσβύτερος το 1988 από τον Μητροπολίτη Μεγάρων Βαρθολομαίο. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας στην Μητρόπολη Μεγάρων. Από τον Ιανουάριο του 2001 υπηρέτησε στην θέση του Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου στην Αλεξάνδρεια μέχρι τον Ιούλιο του 2002. Από τον Μάιο του 2003 μέχρι και την εκλογή του υπηρέτησε ως Εφημέριος στον Ιερόν Ναό του Αγίου Θεοδώρου στην Ρώμη και διετέλεσε ταυτόχρονα Αρχιερατικός Επίτροπος Κεντρικής Ιταλίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας. Στις 25 Νοεμβρίου 2004 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Καμερούν.

 


Στην κατακλείδα του άρθρου του ο Μητροπολίτης Γρηγόριος , ο οποίος αναπτύσσει εξαίρετο ιεραποστολικό έργο, τονίζει:
“…Προσωπικά, σέ ὁλόκληρη τήν εὐαγγελική ἀφήγηση καί πλοκή τῆς Παραβολῆς τῶν κακοσκόπων καί κακοτρόπων Γεωργῶν βλέπω τήν συμπεριφορά κάποιων μελῶν σχεδόν κάθε Τοπικῆς Ἐκκλησίας (Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί ἐνίοτε καί Μοναζουσῶν καί λαϊκῶν…!!!) οἱ ὁποῖοι, ἀβασάνιστα μεταξύ «τυροῦ καί ὠοῦ καί χαβιαρίου», ἐκφέρουν λόγους, ἀντιρρήσεις, ἀντιλογίες, καί δημιουργοῦν ἀκαταστασίες στίς συνειδήσεις τῶν μικρῶν τοῦτων τῶν ἐλαχίστων πιστῶν καί πιστευόντων κατά τοῦ, ἐκ Παραδόσεως ἔχοντος τά Πρωτεῖα εἰς τόν Ὀρθόδοξο κόσμο Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τῆς Κεφαλῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ φέροντος τά στίγματα τῆς θυσίας τοῦ Ρωμαίϊκου… Καί διατυπώνονται γνῶμες, ἀποφάσεις, ἀποφάνσεις καί ἀφορισμοί περί θεμάτων τά ὁποῖα ξεφεύγουν τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς γεωργίας τους…
Πλανῶντες καί πλανώμενοι κινοῦν κεφαλήν κατά τῆς Κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀβίαστα, ἀπαίδευτα καί ἀσυνάρτητα… Σάν τούς γεωργούς τῆς παραβολῆς οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν κατάσταση τοῦ γεωργοῦ θέλουν παντί τρόπῳ καί τιμήματι αἵματος (εἰ δυνατόν) νά μεταπηδήσουν στήν κατάσταση τοῦ Οἰκοδεσπότου, ἐμφανιζόμενοι τυχοδιῶκτες ἑνός εἰκονικοῦ φτηνοῦ, δῆθεν ἐκκλησιαστικοῦ «μάρκετινγκ» τό ὁποῖο θεωροῦν ὅτι, θά τούς ἀναβιβάσει στήν τάξη τῶν καθοδηγητῶν καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Ἐκκλησίας στερούμενοι ὅμως καί τῶν τρόπων καί τοῦ ἤθους καί τῆς ἀρετῆς τῶν Καθοδηγητῶν καί τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν. Αἰδώς Ἀδελφοί!!!”
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Σεβ. Καμερούν κ. Γρηγορίου, το οποίο αναδημοσιεύουμε από το “Φως Φαναρίου”

https://www.scribd.com/user/436760636/Panagiotis-Andriopoulos#from_embed

Share this post