Βαρθολομαίος: “Ζωτική ἀνάγκη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους το ἄσβεστον φῶς τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου”

Βαρθολομαίος: “Ζωτική ἀνάγκη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους το ἄσβεστον φῶς τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου”

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’: “Έχετε και θα συνεχίσετε να έχετε, ως Ηγούμενος της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον αμέριστο σεβασμό, την αγάπη και την ολοπρόθυμη στήριξή μας».

«Γεμίζει ἀπό εὐφροσύνην καί εἰρήνην τήν ψυχήν ἡμῶν τό γεγονός ὅτι ἡ παρουσία ἡμῶν ἐνταῦθα, ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, αἰσθητοποιεῖ καί ἀναγγέλλει τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν ἁπανταχοῦ, τήν θεμελιώδη καί ἄρρηκτον ἑνότητα τῆς Μητρός Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς πεφιλημένης θυγατρός αὐτῆς», υπογράμμισε ο Οικουμενικός  Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας χθες, στην Αθήνα, στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.  «Εἶναι γεγονός ὅτι ἐνίοτε ὑπῆρξαν καί νεφύδρια ἐπί τάς κεφαλάς ἡμῶν»,σημείωσε ο Πατριάρχης, « ὅμως ταῦτα δέν ἔφερον καταστρεπτικούς ὑετούς, ἀλλά μόνον δρόσον καί βροχήν καί εὐφορίαν τῶν πνευματικῶν καρπῶν καί γόνιμον διάλογον καί συμπόρευσιν εἰς τά μείζονα θέματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ἀπεδείχθη καί κατά τήν περίοδον τῆς πρωθιεραρχικῆς Ὑμῶν διακονίας, Μακαριώτατε, διά τῆς προθύμου καί λίαν ἐπωφελοῦς, συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί διά τῆς ἐκ τῶν πρώτων συνταυτίσεως καί ἐναρμονίσεως μεθ᾽ ἡμῶν εἰς τό ζήτημα τῆς προσφάτως ἀποδοθείσης αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας»,τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επεσήμανε: «Τό ἄσβεστον φῶς τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡ ἁγιοπατερική του παράδοσις καθίστανται ζωτική ἀνάγκη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους».

Επίσης , ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε αναφορά  στην πανδημία και την θυσία των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού τονίζοντας: «Διαβεβαιοῦμεν ὑμᾶς ὅτι ἡ σκέψις ἡμῶν εὑρίσκεται πάντοτε μετά τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ταπειναί ἀλλά διάπυροι εὐχαί ἀναπέμπονται τῷ Κυρίῳ πρός ἄρσιν τῆς ἀδοκήτου καί ἀνθεκτικῆς, δυστυχῶς, μάστιγος τῆς πανδημίας, ἵνα ἅπαντες ἐξέλθουν τῆς κρίσεως μέ τάς ὀλιγωτέρας δυνατάς ταλαιπωρίας καί ἀπωλείας. Συμμεριζόμεθα τό δύσκολον καί κοπιῶδες ἔργον τῆς Πολιτείας διά τήν ἀντιμέτωπισιν ἐκ τῆς δυσχεροῦς ταύτης περιστάσεως, προσπάθειαν, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ γνῶσιν, σύμπνοιαν, συστράτευσιν, ἱκανάς θυσίας τῶν θεραπόντων ἰατρῶν καί τῶν ὑγιεινομικῶν λειτουργῶν καί ὑπομονήν διαρκείας».

Προσφωνώντας τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’  , αφού καλωσόρισε και του ευχήθηκε για τα τριάντα χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο, ανέφερε : «Παναγιώτατε, Σας υποδεχόμαστε δοξολογώντας τον Θεό για την εδώ παρουσία Σας αλλά και για την επιτυχή έκβαση της πρόσφατης περιπέτειας της υγείας Σας. Ο σκοπός της προσκλήσεως, την οποία Σας απηύθυνε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι για να εορτάσουμε τα τριάντα χρόνια της ανόδου Σας στον Οικουμενικό Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Τα τριάντα χρόνια στην διακονία των του Θεού Εκκλησιών. Και για μας τους Ορθοδόξους, ο κύριος τρόπος εορτασμού τέτοιων επετείων είναι η σύναξή μας εν τω «Ναώ του Θεού». Εξ ου και η απόφασις της Ιεράς Συνόδου να τιμήσει το σεπτό Σας πρόσωπο εν Ευχαριστία στο Ναό της δόξης του Θεού».

Σε άλλο σημείο ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε: «Ενώπιον του σεπτού λειψάνου του ιερομάρτυρος Προκατόχου σας, Αγίου Γρηγορίου του Ε΄, οφείλουμε, ιδιαιτέρως φέτος που στην Πατρίδα μας εορτάζουμε τα 200 έτη από την Εθνική Παλιγγενεσία μας, να υπογραμμίσουμε τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διατήρηση της πίστης και της ταυτότητας των υπόδουλων Ρωμιών. Και οι Πανέλληνες είμεθα ευγνώμονες προς το Πατριαρχείο μας γι’ αυτό. Αναγνωρίζουμε, ακόμη, ότι ο Οικουμενικός Θρόνος είναι εκείνος που τιμήθηκε με την παρουσία πολλών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι διαμόρφωσαν την Ορθόδοξη Θεολογία, όπως και εξεχουσών εκκλησιαστικών φυσιογνωμιών που διηκόνησαν το μυστήριο της ενότητος των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μεταξύ αυτών των εκκλησιαστικών άνδρών, τα τελευταία τριάντα χρόνια, επί κεφαλής του Θρόνου ευρίσκεται η Παναγιότητά Σας».

Μιλώντας για την προσφορά του Πατριάρχη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄ επεσήμανε ότι είναι πολύτιμη και σημαντική , αναδεικνύοντας  τους ακόλουθους λόγους :

«- Ο ευαγγελισμός ενός τρόπου ζωής, που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στον αγώνα και ταήν αγωνία για την στερέωση της πανορθοδόξου ενότητος, σύμφωνα με την παράδοση και την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

– Η διαρκής μαρτυρία του ορθοδόξου ήθους και του τρόπου ζωής που χαρακτηρίζει τον εκκλησιαστικό χώρο της Ανατολής.

– Η ενδυνάμωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με νέα και ελπιδοφόρα στελέχη.

– Η ιδιαίτερη φροντίδα προς τα ιερά σεβάσματα της πίστεως και του γένους, τα οποία Σας κληροδότησαν οι αοίδιμοι Προκάτοχοί Σας Πατριάρχες και Σείς επαναφέρατε «εις το αρχαίον κάλλος».

– Και πλείστα όσα ακόμη, τα οποία γνωρίζει και μαρτυρεί ολόκληρος ο ορθόδοξος κόσμος.

Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς ακόμη που η ώρα δεν επιτρέπει να προσθέσουμε, έχετε και θα συνεχίσετε να έχετε, ως Ηγούμενος της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον αμέριστο σεβασμό, την αγάπη και την ολοπρόθυμη στήριξή μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος προσέφερε στον Πατριάρχη ένα Ιερό Ευαγγέλιο και εκείνος του δώρησε  εγκόλπια.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β’ συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες, Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος και Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Αθήνα και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας.

 

 Στην Θεία Λειτουργία ,εκτός του κλήρου και του λαού, ήταν παρόντες η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, Αθανάσιος Μαρτίνος.   Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας οι χοροί των ιεροψαλτών έψαλαν τον Πολυχρονισμό των δύο Προκαθημένων.

Φωτογραφίες – βίντεο: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

*Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Βαρθολομαίος: “Η σκέψις ἡμῶν εὑρίσκεται πάντοτε μετά τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ “ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post