30 χρόνια προσφοράς της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

30 χρόνια προσφοράς της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

Του Δρ. Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη*

Συμπληρώνονται σήμερα 10 Νοεμβρίου 2022 τριάντα χρόνια από την ευλογημένη και ιστορική στιγμή κατά την οποία η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ τέλεσε τα εγκαίνια της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης (10 Νοεμβρίου 1992). Κατά τη διάρκεια της τότε ομιλίας του  ο σεπτός Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής για την ΑΕΣΚ: «Η ημέρα είναι μεγάλη και ιστορική, διότι το εγκαινιαζόμενον έργον είναι μέγα και ιερόν. Εκάστης Εκκλησιαστικής Σχολής η ιερότης και η αποστολή είναι μεγάλη… Θα πρέπει η Εκκλησιαστική Σχολή να παρέχη παιδείαν ανωτέραν. Θα πρέπει –είναι ανάγκη επιτακτική της εποχής μας- να μαρτυρή την ανωτερότητα της Ορθοδόξου Θεολογίας δια της φανερώσεως του περισσεύματος της Θείας αγάπης προς τον όλον άνθρωπον…Οι νέοι σπουδαστές της σήμερον εγκαινιαζομένης Εκκλησιαστικής Σχολής καλούνται να ζουν ως μέλη γνησία και ενεργά της Εκκλησίας… Η Σχολή χαρακτηρίζεται ‘Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης’. Η θεολογία είναι ανωτέρα, όταν είναι Ορθόδοξος, είναι γνησία και ζώσα, όταν είναι εκκλησιαστική… Η Εκκλησιαστική αύτη Σχολή κάλλιστα δύναται αδελφικώς να υπάρξη μετά των άλλων πανεπιστημιακών Σχολών της πόλεώς σας όχι ως μία εξ αυτών, αλλά μία ήτις προηγείται και έπεται αυτών… Η συνειδητή πλέον αδέλφωσις ορθοδόξου Θεολογίας και κρητικού ήθους αποτελεί έν γεγονός από το οποίον, Θεία χάριτι, πολλά ελπίζομεν οι πολλοί…» (Ι. Μ. Χατζηφώτης, Φανάρι –Κρήτη…., Αθήνα 1998, σ. 62, 63, 64).

Τρία χρόνια αργότερα, το εσπέρας της εορτής του πολιούχου της πόλεως Ηρακλείου, Αγίου Μηνά (11 Νοεμβρίου 1995), ο Παναγώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, επισκεπτόμενος για δεύτερη φορά τους χώρους της Ακαδημίας, επέδωσε το πτυχίο στους πρώτους αποφοίτους της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολή Κρήτης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 η ΑΕΑΗΚ μετονομάζεται σε «Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης»(ΠΑΕΑΚ), δηλώνοντας, και διά του τίτλου, το σημείο αναφοράς και πνευματικής της αναγωγής, το ήθος και το ύφος που διαπνέει την πορεία και τη διάθεση του έμψυχου δυναμικού της, των διδασκόντων και διδασκομένων της, μέχρι σήμερα.

Η προσφορά της ΠΑΕΑΚ  υπήρξε πολυσήμαντη όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2007 έως σήμερα έλαβαν το Πτυχίο τους 357 πρόσωπα (ΠΙΣ: 225, ΠΕΜΨ: 132). Η ΠΑΕΑΚ ανέδειξε 1 Επίσκοπο, 132 κληρικούς, 2 Καθηγητές Πανεπιστημίου, ενώ πολλοί απόφοιτοί της είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων σπουδών, συγγραφείς βιβλίων, κ.ά. και διακονούν σε επιτελικές θέσεις στο θεσμό της Εκκλησίας, αλλά και αλλού.

 Η Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πορεύεται «εν μέσω δυσκολιών, πειρασμών και θλίψεων», στα τριάντα αυτά χρόνια λειτουργίας, θεραπεύοντας το επιστητό της Θεολογίας, διαφυλάσσοντας την άυλη Πολιτισμική κληρονομιά (Βυζαντινή Μουσική) και την τοπική μας παράδοση∙ υπηρετώντας το συνάνθρωπο, διακονώντας την Εκκλησία και την οικουμενική προοπτική της, παρέχοντας οικονόμους της χάριτος του Θεού και πολύτιμα στελέχη ανά την υφήλιο, τα οποία δίνουν μαρτυρία Χριστού και την αύρα του Λειτουργικού μας βιώματος, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Αταλάντευτο σημείο αναφοράς της ΠΑΕΑΚ στα τριάντα αυτά χρόνια λειτουργίας της, ως ΑΕΣΚ, ΑΕΑΗΚ και ΠΑΕΑΚ, αποτελεί η Μαρτυρική Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ο παρρησιακός λόγος, τα πρωτοπόρα έργα και το θυσιαστικό παράδειγμα της Σεπτής Κορυφής της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, συνιστούν υπόδειγμα για όλους εμάς στην ΠΑΕΑΚ και απλανή φάρο για μια ασφαλή πλεύση στην εκκλησιαστική διακονία και την αποστολή μας στον κόσμο.

Ο Δρ. Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΕΑΚ, Διευθυντής του ΠΙΣ, Προεδρεύων στην ΠΑΕΑΚ/Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Share this post