19η ΔΕΒΘ: Παρουσίαση του βιβλίου η «Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών»

19η ΔΕΒΘ: Παρουσίαση του βιβλίου η «Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών»

Οι Εκδόσεις Επίκεντρο παρουσίασαν χθες βράδυ, 6.5. 2023, στην 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και ιστορικού ερευνητή Χρίστου Ζαφείρη , με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών».

Για βιβλίο  μίλησαν ν οι:

  • Ευθύ­μι­ος Τσι­γα­ρί­δας, ομ. κα­θη­γη­τής Χρι­στι­α­νι­κής Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας και Τέ­χνης του ΑΠΘ, τέ­ως έφο­ρος Βυ­ζα­ντι­νών Αρ­χαι­ο­τή­των
  • Γιώργος Σκα­μπαρ­δώ­νης, συγ­γρα­φέ­ας
  • Εύη Καρ­κί­τη, δη­μο­σι­ο­γρά­φος
  • και ο συγ­γρα­φέ­ας Χρί­στος Ζα­φεί­ρης.

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος, Δρ. Βαλ­κα­νι­κών σπου­δών, εκ­δό­της, συγ­γρα­φέ­ας. 

 

 

ΦΩΤΟ ΕΠΑΝΩ: Γιώργος Γιακουμίδης

 

Share this post