15 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας

15 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας

Ένα στα τέσσερα ζευγάρια παγκοσμίως εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη σύλληψη ή/και τον τοκετό. Για τον λόγο αυτό η 15η Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας.

Η υπογονιμότητα δεν είναι βέβαια μόνο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι και κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει τόσο τις γυναίκες, όσο και τους άντρες. Για αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν το δικαίωμα των ζευγαριών στην καθολική πρόσβαση σε αγωγές γονιμότητας.

Στις λύσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART). Πρόκειται για ιατρικές αγωγές που αφορούν τόσο τα ωάρια της γυναίκας, όσο και το σπέρμα του άντρα. Μία από τις πλέον διαδεδομένες τέτοιες τεχνικές είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).
Οι ART επεμβαίνουν σε ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα. Οι κανόνες της ΕΕ έχουν κατοχυρώσει μια εναρμονισμένη ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά τους ιστούς και τα κύτταρα σε ολόκληρη την Ευρώπη («οδηγία για τους ιστούς και τα κύτταρα»). Η νομοθεσία αυτή διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε όλη την ΕΕ, όταν ασθενείς υποβάλλονται σε αγωγή γονιμότητας.

Εφόσον κάποιο ζευγάρι καταφεύγει σε ART, κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται και φάρμακα. Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα κεντρικό σύστημα για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρμάκων που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διενεργεί επιστημονικές αξιολογήσεις και παρακολουθεί την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και χρηματοδοτεί την επιστημονική έρευνα για την υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επιδιώκοντας πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές αγωγές και καλύτερα αποτελέσματα για όσους ευελπιστούν να αποκτήσουν το πρώτο (ή το δεύτερο και πλέον) παιδί τους.

Περισσότερες πληροφορίες:
Άτομα με πρόβλημα υπογονιμότητας
https://www.what-europe-does-for-me.eu/el/portal/2/C26
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: υπογονιμότητα, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/burden/en/
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp? 
Κατάλογος ερευνητικών έργων για την υπογονιμότητα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=infertility
EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, http://www.epthinktank.eu/

Share this post